Gratis leverans: för närvarande ca. 3-5 dagar | Förlängd returrätt: 60 dagar | Hjälp & kontakt
WINTER SALE SPECIAL | 20 % EXTRA*
Få din rabattkod nu

INFORMACJA O OCHRONIE DANYCH OSOBOWYCH NA FACEBOOKU

1) Informacja o gromadzeniu danych osobowych i dane kontaktowe osoby odpowiedzialnej


1.1 W dalszej części informujemy o przetwarzaniu Państwa danych osobowych. W tym kontekście dane osobowe to wszelkie dane, dzięki którym można Państwa osobiście zidentyfikować.

Prosimy o dokładne sprawdzenie, jakie dane osobowe udostępniają nam Państwo za pośrednictwem Facebooka. Dopóki są Państwo zalogowani na swoim koncie na Facebooku i odwiedzają nasz profil na Facebooku, Facebook może przyporządkować to do Państwa profilu na Facebooku. Zwracamy wyraźnie uwagę na to, że Meta, jako operator Facebooka, przechowuje dane swoich użytkowników (np. dane osobowe, adres IP itp.) i może również wykorzystywać te dane do celów biznesowych. Więcej informacji na temat przetwarzania danych przez Facebook można znaleźć w polityce prywatności Facebooka pod adresem https://www.facebook.com/privacy/policy/

Nie mamy wpływu na gromadzenie i dalsze przetwarzanie danych przez Facebook. Ponadto nie jest dla nas jasne, w jakim zakresie, gdzie i jak długo dane są przechowywane przez Facebook, w jakim zakresie Facebook przestrzega istniejących obowiązków usuwania danych, jakie oceny i linki są dokonywane z danymi przez Facebook i komu dane są przekazywane przez Facebook. Jeśli chcieliby Państwo uniknąć przetwarzania przez Facebook przekazanych nam danych osobowych, prosimy o kontakt w inny sposób. Nasze pełne dane kontaktowe można znaleźć wśród naszych informacji kontaktowych na Facebooku.

1.2 Podmiotem odpowiedzialnym za przetwarzanie danych w rozumieniu ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (RODO) jest benuta GmbH, Hohe Str. 87, 53119 Bonn, Niemcy, Tel.: +49 (0) 228 - 96 96 89-5, Fax: +49 (0) 228 - 96 96 89-5, E-Mail: info@benuta.com, o ile samodzielnie przetwarzamy wyłącznie dane przekazane nam przez Państwa za pośrednictwem Facebooka.

O ile dane przekazane nam przez Państwa za pośrednictwem Facebooka są również lub wyłącznie przetwarzane przez Meta jako operatora Facebooka (insights data), Meta Platforms Ireland Ltd, 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2 Ireland, jest oprócz nas również podmiotem odpowiedzialnym za przetwarzanie danych w rozumieniu ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (RODO). W tym zakresie przetwarzanie danych odbywa się na podstawie umowy między podmiotami wspólnie odpowiedzialnymi zgodnie z art. 26 RODO, z którą można zapoznać się tutaj: https://www.facebook.com/legal/terms/page_controller_addendum.

Ponadto, w przypadku korzystania z niektórych produktów Facebooka, takich jak tzw. "Facebook Business Tools", oraz w przypadku przetwarzania danych przeprowadzonego w wyniku tego, obowiązuje dodatkowa umowa między nami a Meta Platforms Ireland Ltd. jako współodpowiedzialnym administratorem danych zgodnie z art. 26 RODO ma zastosowanie, z którym można się zapoznać tutaj: https://www.facebook.com/legal/controller_addendum

Administrator danych to osoba fizyczna lub prawna, która samodzielnie lub wspólnie z innymi określa cele i środki przetwarzania danych osobowych.


2. Inspektor ochrony danych


Z naszym inspektorem ochrony danych osobowych Dr. Ralfem W. Schadowskim można skontaktować się mailowo pod adresem gdpr@benuta.com.

Z inspektorem ochrony danych Meta jako operatorem Facebooka można się skontaktować za pośrednictwem internetowego formularza kontaktowego udostępnionego pod adresem https://www.facebook.com/help/contact/540977946302970


3. Przetwarzanie danych podczas kontaktu z nami


Sami zbieramy dane osobowe, gdy kontaktujesz się z nami np. za pośrednictwem formularza kontaktowego lub komunikatora. Z odpowiedniego formularza kontaktowego można dowiedzieć się, jakie dane zbieramy, gdy kontaktują się Państwo z nami za pośrednictwem formularza kontaktowego. Dane te są przechowywane i wykorzystywane wyłącznie w celu udzielenia odpowiedzi na Państwa zapytanie lub skontaktowania się z Państwem oraz związanej z tym administracji technicznej. Podstawą prawną przetwarzania danych jest nasz uzasadniony interes w udzieleniu odpowiedzi na Państwa zapytanie zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO. Jeśli kontakt z Państwem ma na celu zawarcie umowy kupna-sprzedaży, dodatkową podstawą prawną przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. b RODO. Państwa dane zostaną usunięte po zakończeniu przetwarzania Państwa zapytania, o ile nie ma prawnych zobowiązań do zatrzymania danych. Przyjmujemy, że przetwarzanie jest zakończone, gdy okoliczności wskazują, że dana sprawa została ostatecznie wyjaśniona.


4. Przetwarzanie danych w celach statystycznych i marketingowych


Page Insights

Facebook udostępnia nam tzw. Page Insights dla naszej strony na Facebooku: https://www.facebook.com/business/a/page/page-insights. Są to dane zbiorcze, które pozwalają nam zrozumieć, jak ludzie wchodzą w interakcje z naszą stroną. Page Insights może opierać się na danych osobowych zebranych w związku z wizytą lub interakcją z naszą stroną i jej zawartością. Na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO, służy to ochronie naszych uzasadnionych interesów w zakresie zoptymalizowanej prezentacji naszej oferty i skutecznej komunikacji z klientami i zainteresowanymi stronami, które przeważają nad naszymi interesami w kontekście równoważenia interesów.

W każdej chwili mogą Państwo sprzeciwić się przetwarzaniu Państwa danych w wyżej wymienionych celach, zmieniając odpowiednio ustawienia dotyczące reklam na swoim koncie użytkownika na Facebooku pod adresem https://www.facebook.com/settings?tab=ads.


5. Prawa osoby, której dane dotyczą


5.1 Obowiązujące prawo ochrony danych osobowych zapewnia Państwu liczne prawa wobec administratora odpowiedzialnego za przetwarzanie Państwa danych osobowych (prawo do uzyskania informacji, prawo do interwencji), które zostały wymienione poniżej:

  • Prawo dostępu przysługujące osobie, której dane dotyczą zgodnie z art. 15 RODO;
  • Prawo do sprostowania danych zgodnie z art. 16 RODO;
  • Prawo do usunięcia danych zgodnie z art. 17 RODO;
  • Prawo do ograniczenia przetwarzania zgodnie z art. 18 RODO;
  • Obowiązek powiadomienia o sprostowaniu lub usunięciu danych osobowych lub o ograniczeniu przetwarzania zgodnie z art. 19 RODO;
  • Prawo do przenoszenia danych zgodnie z art. 20 RODO;
  • Prawo do wycofania udzielonej zgody zgodnie z art. 7 ust. 3 RODO;
  • Prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego zgodnie z art. 77 RODO

5.2 PRAWO DO ZGŁOSZENIA SPRZECIWU

JEŚLI W RAMACH WYWAŻENIA INTERESÓW PRZETWARZAMY PAŃSTWA DANE OSOBOWE ZE WZGLĘDU NA NASZ PRZEWAŻAJĄCY UPRAWNIONY INTERES, W KAŻDEJ CHWILI MAJĄ PAŃSTWO PRAWO DO ZŁOŻENIA SPRZECIWU PRZECIWKO PRZETWARZANIU DANYCH Z POWODÓW WYNIKAJĄCYCH Z PAŃSTWA SZCZEGÓLNEJ SYTUACJI ZE SKUTKIEM NA PRZYSZŁOŚĆ.

JEŚLI SKORZYSTAJĄ PAŃSTWO Z TEGO PRAWA, ZAKOŃCZYMY PRZETWARZANIE ODNOŚNYCH DANYCH. ZASTRZEGAMY SOBIE JEDNAK PRAWO DO DALSZEGO PRZETWARZANIA DANYCH, JEŚLI BĘDZIEMY W STANIE PODAĆ WYSTARCZAJĄCE POWODY ZASŁUGUJĄCE NA OCHRONĘ I UZASADNIAJĄCE KONIECZNOŚĆ DALSZEGO PRZETWARZANIA DANYCH, KTÓRE BĘDĄ PRZEWAŻAĆ NAD PAŃSTWA INTERESAMI, PODSTAWOWYMI PRAWAMI I WOLNOŚCIAMI LUB, JEŚLI PRZETWARZANIE SŁUŻY CELOM ZWIĄZANYM Z DOCHODZENIEM, WYKONYWANIEM LUB OBRONĄ ROSZCZEŃ PRAWNYCH.

JEŚLI PAŃSTWA DANE OSOBOWE SĄ PRZEZ NAS PRZETWARZANE W CELACH ZWIĄZANYCH Z MARKETINGIEM BEZPOŚREDNIM, MAJĄ PAŃSTWO PRAWO W KAŻDEJ CHWILI PRAWO ZŁOŻYĆ SPRZECIW PRZECIWKO PRZETWARZANIU OKREŚLONYCH DANYCH OSOBOWYCH WYKORZYSTYWANYCH DO CELÓW ZWIĄZANYCH Z REKLAMĄ TEGO RODZAJU. SPRZECIW MOŻNA ZŁOŻYĆ W SPOSÓB OPISANY POWYŻEJ.

JEŚLI SKORZYSTAJĄ PAŃSTWO Z TEGO PRAWA, ZAKOŃCZYMY PRZETWARZANIE ODNOŚNYCH DANYCH WYKORZYSTYWANYCH DO CELÓW ZWIĄZANYCH Z MARKETINGIEM BEZPOŚREDNIM.


6. Okres zapisywania danych osobowych


Okres przechowywania danych osobowych oblicza się w oparciu o konkretną podstawę prawną, w związku z celem przetwarzania i – o ile mają zastosowanie – dodatkowo na podstawie właściwych ustawowych terminów przechowywania (np. terminów przechowywania wynikających z prawa handlowego i podatkowego).

W przypadku przetwarzania danych osobowych na podstawie wyraźnej zgody w myśl art. 6 ust. 1 lit. a RODO dane te są przechowywane do momentu wycofania zgody przez osobę, której dane dotyczą.

W przypadku obowiązywania ustawowych terminów na przechowywanie danych osobowych, przetwarzanych w ramach zobowiązań wynikających z czynności prawnych lub podobnych czynności na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO, dane te zostaną rutynowo usunięte po upływie okresu przechowywania, o ile nie są już niezbędne do realizacji umowy lub przygotowania do zawarcia umowy i/lub po naszej stronie wygasł prawnie uzasadniony interes w zakresie dalszego przechowywania tych danych.

W przypadku przetwarzania danych osobowych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO dane te są przechowywane do momentu wniesienia sprzeciwu przez osobę, której dane dotyczą, w myśl art. 21 ust. 1 RODO, chyba że wykażemy istnienie ważnych, prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec interesów, praw i wolności osoby, której dane dotyczą, lub gdy przetwarzanie służy do ustalenia, dochodzenia i obrony roszczeń prawnych.

W przypadku przetwarzania danych osobowych do celów marketingu bezpośredniego na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO dane te są przechowywane do momentu wniesienia sprzeciwu przez osobę, której dane dotyczą, w myśl art. 21 ust. 2 RODO.

Jeżeli z innych informacji dot. szczególnych przypadków przetwarzania zawartych w niniejszej polityce prywatności nie wynika inaczej, przechowywane dane osobowe zostaną ponadto usunięte, gdy nie będą dłużej wymagane do celu, w jakim zostały zebrane lub w inny sposób przetworzone.

*Gäller för alla nya prenumeranter på nyhetsbrevet. Gäller till och med den 14.2.2023. Inget minsta ordervärde. Kan inte kombineras med andra kuponger. Ingen cashback tillgänglig.