Hoppa över

Integritetspolicy

enligt Allmänna uppgiftsskyddsförordningen

1) Information ominhämtning av personuppgifter och kontaktuppgifter för ansvarig

1.1 Vi uppskattar att du besöker vår webbplats och tackar för visat intresse. Nedan informerar vi om hanteringen av dina personuppgifter när du nyttjar vår webbplats. Personuppgifter är i detta sammanhang alla uppgifter, med vilka du personligen kan identifieras.

1.2 Ansvarig för databehandlingen på denna webbplats i den mening som anges i Allmänna uppgiftsskyddsförordningen (GDPR) är benuta GmbH, Hohe Str. 87, 53119 Bonn, Deutschland, Tel.: +49 (0) 228 - 96 96 89-5, Fax: +49 (0) 228 - 96 96 89-5, E-Mail: [email protected] Den ansvariga för behandlingen av personuppgifter är den fysiska eller juridiska person, som ensam eller gemensamt med andra bestämmer om syftena och medlen för behandling av personuppgifter.

1.3 Den ansvariga har för denna webbplats utsett en dataskyddsansvarig som nås på följande uppgifter: "Dr. Ralf W. Schadowski, Krefelder Str. 121, 52070 Aachen, [email protected]"

1.4 Denna webbplats nyttjar av säkerhetsskäl och för att skydda överföring av personuppgifter och annat konfidentiellt innehåll (t.ex. beställningar eller förfrågningar till ansvarig) en SSL-resp. TLS-kryptering. Du kan se om anslutningen är krypterad genom teckensekvensen "https://" och låssymbolen i webbläsarens textrad.

2) Datainsamling vid besök på vår webbplats

Vid endast informationsmässigt nyttjande av vår webbplats, alltså om du inte registrerar eller överför annan information till oss, samlar vi endast in sådana data som din webbläsare vidarebefordrar till vår server (s.k. "server-loggfiler"). När du läser in vår webbplats, samlar vi in följande data, något som vi av tekniska skäl måste göra för att kunna visa webbplatsen:

 • Vår besökta webbplats

 • Datum och klockslag för besöket

 • Volym på skickade uppgifter i byte

 • Ursprung/hänvisning, varifrån du besökte vår sida

 • Använd webbläsare

 • Använt operativsystem

 • Använd IP-adress (ev.: i anonymiserad form)

Behandlingen sker enligt art. 6 avs. 1 pkt. f GDPR grundat på vårt berättigade intresse för att förbättra stabiliteten och funktionaliteten på vår webbplats. Dessa uppgifter varken vidarebefordras eller används i något annat syfte. Vi förbehåller oss emellertid rätten att i efterhand granska server-loggfiler, om det finns konkreta belägg som tyder på olagligt nyttjande.

3) Hosting & Content-Delivery-Network

Fastly

På vår webbplats använder vi ett så kallat Content Delivery Network ("CDN") från teknikleverantören Fastly Inc., 475 Brannan St. #300, San Francisco, CA 94107, USA ("Fastly"). Ett nätverk för innehållsleverans är en onlinetjänst som används särskilt för att leverera stora mediefiler (t.ex. grafik, sidinnehåll eller skript) via ett nätverk av regionalt distribuerade servrar som är anslutna via Internet. Användningen av Fastlys Content Delivery Network hjälper oss att optimera laddningshastigheten på vår webbplats.

Behandlingen utförs i enlighet med art. 6 avs. 1 pkt. f GDPR på grundval av vårt legitima intresse av en säker och effektiv tillhandahållande samt förbättring av stabiliteten och funktionaliteten på vår webbplats. För mer information, se Fastlys sekretesspolicy på: https://www.fastly.com/privacy

4) Cookies

För att göra besöket på vår webbplats attraktivt och för att möjliggöra nyttjande av vissa funktioner, använder vi på olika sidor så kallade cookies. Detta innebär att små textfiler sparas på din enhet. Några av de cookies som vi använder raderas igen efter webbläsarsessionen, alltså när webbläsaren stängs (s.k. sessionscookies). Andra cookies lämnas kvar på din enhet och möjliggör för oss eller våra partnerbolag (cookies från tredjepartsleverantörer) att känna igen din webbläsare vid nästa besök (permanenta cookies). Om cookies placeras ut, registrerar och behandlar dessa i individuell omfattning viss användarinformationen, som webbläsar- och positionsuppgifter samt IP-adress. Permanenta cookies raderas automatiskt efter en angiven periods, som kan variera mellan olika cookies.

Delvis tjänar cookies till att lagra inställningar för att förenkla beställningsprocessen (t.ex. minnas innehållet i en virtuell kundkorg för ett senare besök på webbplatsen). Såtillvida enskilda av oss implementerade cookies även behandlar personuppgifter, sker behandlingen enligt art. 1 pkt. b GDPR, 6 avs. 1 pkt. b GDPR, antingen för genomdrivande av avtalet eller enligt art. 6 avs. 1 pkt. f GDPR, för tillvaratagande av vårt berättigade intresse om bästa möjliga funktionalitet på webbplatsen samt en kundvänlig och effektiv utformning av besöket på sidan.

Vi arbetar tillsammans med annonspartners som hjälper oss att utforma vårt interneterbjudande på ett intressant sätt. I detta syfte kommer vid ditt besök på vår webbplats också cookies från partnerbolag att sparas på din hårddisk (cookies från tredjepartsleverantörer). I nedanstående avsnitt informeras enskilt och separat om användningen av sådana cookies och omfattningen av den respektive inhämtade informationen.

Tänk på att du kan ställa in webbläsaren så att du informeras om utplacering av cookies och kan besluta i varje enskilt fall om du accepterar dem eller accepterar cookies för vissa fall eller generellt önskar blockera dem. Varje webbläsare skiljer sig åt i sättet som cookies-inställningarna fungerar. Detta beskrivs i hjälpmenyn för varje webbläsare, där det förklaras hur du kan ändra dina cookies-inställningar. Denna hittar du för respektive webbläsare under följande länkar:

Internet Explorer: https://support.microsoft.com/sv-se/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies
Firefox: https://support.mozilla.org/sv/questions/1174335
Chrome: https://support.google.com/accounts/answer/61416?co=GENIE.Platform%3DDesktop&hl=sv
Safari: https://support.apple.com/kb/PH21411?locale=de_DE&viewlocale=sv_SV
Opera: https://help.opera.com/en/latest/web-preferences/#cookies

Tänk på att om du inte accepterar cookies, kan funktionaliteten på vår webbplats bli begränsad.

5) Kontakt

5.1 utvärderingspåminnelse genom Trustpilot
Om du under eller efter din beställning gett oss ditt uttryckliga samtycke för detta enligt art. 6 avsn. 1 pkt. a GDPR, vidarebefordrar vi din e-postadress till utvärderingsplattformen Trustpilot av Trustpilot A/S, Pilestræde 58, 1112 Köpenhamn K, Danmark (www.trustpilot.com), så att de skickar dig en utvärderingspåminnelse per e-post.

Du kan alltid återkalla ditt samtycke genom att meddela den person som är ansvarig för uppgiftsbehandlingen eller via utvärderingsplattformen.

5.2 Freshdesk
Vi använder Freshworks, Inc, 2950 S. Delaware Street, Suite 201, San Mateo, California 94403, USA ("Freshdesk"). Om användare av vår webbplats skickar kontaktförfrågningar via e-post lagras och organiseras dessa i biljettsystemet för att möjliggöra kronologisk behandling och för att förbättra serviceupplevelsen. Användarna kan alltid se den aktuella statusen för behandlingen av deras begäran via det individuellt tilldelade biljettnumret.

Endast för att organisera och behandla förfrågningar samlas personuppgifter in i den utsträckning som anges i förfrågan, men i alla fall namn, förnamn och e-postadress, som överförs till Freshdesk, lagras där och läses ut.

Den rättsliga grunden för behandlingen av dessa uppgifter är vårt legitima intresse av att utforma vår kundtjänst på ett effektivt sätt, att besvara din förfrågan så snabbt som möjligt och att optimera vårt tjänsteutbud i enlighet med artikel art. 6 avs. 1 pkt. f GDPR.

Vi har ingått ett avtal om orderhantering med Freshdesk („Data Processing Addendum“, tillgängligt på https://www.freshworks.com/data-processing-addendum/), där vi ålägger Freshdesk att skydda våra kunders uppgifter och att inte lämna dem vidare till tredje part. Vid överföring av uppgifter utanför Europeiska ekonomiska samarbetsområdet förlitar sig Freshdesk på Europeiska kommissionens så kallade standardklausuler för dataskydd, som är avsedda att säkerställa att den europeiska nivån för dataskydd följs.

Dina uppgifter kommer att raderas efter att din begäran har behandlats. Detta är fallet när omständigheterna tyder på att frågan i fråga har klargjorts slutgiltigt och förutsatt att det inte finns några lagstadgade skyldigheter att behålla uppgifter som strider mot detta.

Mer information om Freshdesks dataskydd finns på https://www.freshworks.com/de/datenschutz/

5.3 Vid kontakt med oss (t.ex. per kontaktformulär eller e-post) inhämtas det personuppgifter. Vilka uppgifter som inhämtas i ett kontaktformulär, framgår av respektive kontaktformulär. Dessa uppgifter används och sparas endast i syfte att svara på din förfrågan eller för kontaktregistrering och tillhörande teknisk administration. Den rättsliga grunden för behandlingen av uppgifterna är vårt berättigade intresse att svara på din förfrågan enligt art. 6 avs. 1 pkt. f GDPR. Om man tar i kontakt i syfte att avsluta ett avtal, anges ytterligare rättslig grund för behandlingen i art. 6 avs. 1 pkt. b GDPR. Uppgifterna raderas när vi har behandlat förfrågan. Detta gäller om det av omständigheterna kan konstateras att det specifika sakförhållandet är avslutat och såvida inga rättsliga lagringsförpliktelser förhindrar detta.

6) Databehandling vid öppnande av ett kundkonto och för avtalshantering

Enligt art. 6 avs. 1 pkt. b GDPR inhämtas och bearbetas personuppgifter vidare, om du meddelar oss dessa för fullgörandet av ett avtal eller vid öppnande av ett kundkonto. Vilka uppgifter som inhämtas framgår av respektive inmatningsformulär. Ditt kundkonto kan när som helst raderas och detta kan göras genom underrättelse till ovannämnda adress och ansvarig part. Vi sparar och använder de uppgifter som du har delat med oss för att hantera våra uppdrag. När avtalet i sin helhet har fullgjorts eller ditt kundkonto har raderats spärras dina uppgifter i enlighet med skatte- och handelsrättsliga lagringsperioder, och raderas sedan, såvida du inte uttryckligen medgivit ytterligare användning av dina uppgifter eller om det enligt lagstiftningen stipuleras att det är tillåtet med ytterligare databehandling från vår sida, vilket vi informerar om nedan.

7) Användning av kunduppgifter för direktreklam

7.1 Registrering till vårt nyhetsbrev via e-post

Om du registrerar dig för vårt nyhetsbrev skickar vi dig regelbundet information om våra erbjudanden. De enda obligatoriska uppgifterna för att skicka nyhetsbrevet är din e-postadress. Det är frivilligt att lämna ytterligare uppgifter och de kommer att användas för att vända sig till dig personligen. För att skicka nyhetsbrevet använder vi det så kallade dubbla opt-in-förfarandet, som garanterar att du endast får nyhetsbrev om du uttryckligen har bekräftat ditt samtycke till att få nyhetsbrevet genom att aktivera en verifieringslänk som skickas till den angivna e-postadressen.

Genom att aktivera verifieringslänken ger du oss ditt samtycke till att använda dina personuppgifter i enlighet med art. 6 avs. 1 pkt. a GDPR. Vi lagrar din IP-adress som anges av din Internetleverantör (ISP) samt datum och tid för registreringen för att senare kunna spåra eventuellt missbruk av din e-postadress. De uppgifter som vi samlar in när du registrerar dig för nyhetsbrevet används endast för det avsedda ändamålet. Du kan när som helst avregistrera dig från nyhetsbrevet via den länk som finns i nyhetsbrevet eller genom att skicka ett meddelande till den ansvariga personen som nämns i början. När du har avregistrerat dig kommer din e-postadress omedelbart att raderas från vår distributionslista för nyhetsbrev, såvida du inte uttryckligen har samtyckt till fortsatt användning av dina uppgifter eller om vi förbehåller oss rätten att använda dina uppgifter för andra ändamål som är tillåtna enligt lag och som vi informerar dig om i denna förklaring.

7.2 Meddelande om att varor finns tillgängliga via e-post

För tillfälligt otillgängliga varor kan du registrera dig för att få meddelanden om varornas tillgänglighet via e-post. I det här fallet skickar vi dig ett engångsmail om tillgången på den produkt du har valt. Endast din e-postadress krävs för att skicka detta meddelande. Det är frivilligt att lämna ytterligare uppgifter och de kan användas för att rikta sig till dig personligen. Vi använder det så kallade dubbel opt-in-förfarandet för att skicka e-post, vilket garanterar att du endast får ett meddelande om du uttryckligen har bekräftat ditt samtycke till detta genom att aktivera en verifieringslänk som skickas till den angivna e-postadressen.

Genom att aktivera verifieringslänken ger du oss ditt samtycke till användningen av dina personuppgifter i enlighet med art. 6 avs. 1 pkt. a GDPR. Vi lagrar din IP-adress som din Internetleverantör (ISP) har angett samt datum och tid för registreringen för att senare kunna spåra eventuellt missbruk av din e-postadress. De uppgifter som vi samlar in när du registrerar dig för vår e-postmeddelandetjänst om varors tillgänglighet används endast för det avsedda ändamålet. Du kan när som helst avregistrera dig från meddelanden om tillgänglighet genom att skicka ett meddelande till den ansvariga person som nämns i början. När du har avregistrerat dig kommer din e-postadress omedelbart att raderas från vår distributionslista som upprättats för detta ändamål, såvida du inte uttryckligen har samtyckt till fortsatt användning av dina uppgifter eller om vi förbehåller oss rätten att använda uppgifterna på ett sätt som går utöver detta, vilket är tillåtet enligt lag och som vi informerar dig om i denna förklaring.

8) Uppgiftsbehandling vid beställningshantering

8.1 De av oss inhämtade personuppgifterna vidarebefordras i samband med uppdragshanteringen till det transportföretag som leverantören har anlitat om detta är nödvändigt för att leverera varan. Dina betalningsuppgifter lämnar vi till det anlitade kreditinstitutet inom ramen för betalningshanteringen, om detta är nödvändigt för betalningshantering. Om en betaltjänst används framgår detta tydligt av den nedanstående informationen. Den rättsliga grunden för vidarebefordran av uppgifter är härvidlag art. 6 avs. 1 pkt. b GDPR.

8.2 Vidarebefordran av personuppgifter till transporttjänstföretag

- DHL

Om utbärningen av varan sker genom transporttjänstföretaget DHL (Deutsche Post AG, Charles-de-Gaulle-Straße 20, 53113 Bonn), så lämnar vi ut din e-postadress enligt art. 6 avsn. 1 pkt. a GDPR till DHL för utbärning av varan i syfte att kunna avstämma leveranstidpunkten eller för att skicka leveransavisering, om du för detta syfte under beställningsprocessen gett ditt uttryckliga medgivande. I annat fall lämnar vi, i utbärningssyfte och enligt art. 6 avsn. 1 pkt. b GDPR, endast ut namnet på mottagaren och leveransadressen till DHL. Vidarebefordran sker endast såvida detta är nödvändigt för varuleveransen. I detta fall är en föregående avstämning av leveranstidpunkten med DHL eller leveransavisering inte möjlig.

Medgivandet kan när som helst återkallas med verkan för framtiden gentemot ovan angiven ansvarig eller gentemot transporttjänstföretaget DHL.

- DPD

Om utbärningen av varan sker genom transporttjänstföretaget DPD (DPD Deutschland GmbH, Wailandtstraße 1, 63741 Aschaffenburg, Tyskland), så lämnar vi ut din e-postadress enligt art. 6 avsn. 1 pkt. a GDPR till DPD för utbärning av varan i syfte att kunna avstämma leveranstidpunkten eller för att skicka leveransavisering, om du för detta syfte under beställningsprocessen gett ditt uttryckliga medgivande. I annat fall lämnar vi, i utbärningssyfte och enligt art. 6 avsn. 1 pkt. b GDPR, endast ut namnet på mottagaren och leveransadressen till DHL. Vidarebefordran sker endast såvida detta är nödvändigt för varuleveransen. I detta fall är en föregående avstämning av leveranstidpunkten med DPD eller leveransavisering inte möjlig.

Medgivandet kan när som helst återkallas med verkan för framtiden gentemot ovan angiven ansvarig eller gentemot transporttjänstföretaget DPD.

- UPS

Om utbärningen av varan sker genom transporttjänstföretaget UPS (United Parcel Service Deutschland Inc. & Co. OHG, Görlitzer Straße 1, 41460 Neuss, Tyskland), så lämnar vi ut din e-postadress enligt art. 6 avsn. 1 pkt. a GDPR till UPS för utbärning av varan i syfte att kunna avstämma leveranstidpunkten eller för att skicka leveransavisering, om du för detta syfte under beställningsprocessen gett ditt uttryckliga medgivande. I annat fall lämnar vi, i utbärningssyfte och enligt art. 6 avsn. 1 pkt. b GDPR, endast ut namnet på mottagaren och leveransadressen till UPS. Vidarebefordran sker endast såvida detta är nödvändigt för varuleveransen. I detta fall är en föregående avstämning av leveranstidpunkten med UPS eller leveransavisering inte möjlig.

Medgivandet kan när som helst återkallas med verkan för framtiden gentemot ovan angiven ansvarig eller gentemot transporttjänstföretaget UPS.

8.3 Användning av payment-leverantörer (betaltjänstleverantörer)

- Adyen

Om du väljer en betalningsmetod från betaltjänstleverantören Adyen kommer betalningen att behandlas via betaltjänstleverantören Adyen, Simon Carmiggeltstraat 6 - 50, 1011 DJ Amsterdam, Nederländerna, till vilken vi kommer att vidarebefordra den information du lämnade under beställningsprocessen tillsammans med information om din beställning (namn, adress, IBAN, BIC, fakturabelopp, valuta och transaktionsnummer) i enlighet med art. 6 avs. 1 pkt. b GDPR. Dina uppgifter kommer endast att vidarebefordras för betalningshantering med betaltjänstleverantören Adyen och endast i den mån det är nödvändigt för detta ändamål.

- Paypal

Vid betalning via PayPal, kreditkort via PayPal, direktdebitering via PayPal eller – om detta erbjuds - "köp mot faktura" eller avbetalning via PayPal vidarebefordrar vi dina betalningsuppgifter i samband med betalningshanteringen till PayPal (Europe) S.àr.l. et Cie, S.C.a., 22-24 Boulevard Royal, L-2449 Luxembourg (nedan "PayPal"). Vidarebefordran sker enligt art. 6 avs. 1 pkt. b GDPR och endast i den utsträckning som krävs för betalningshanteringen.

PayPal förbehåller sig, när det gäller betalningsmetoderna kreditkort via PayPal, direktdebitering via PayPal eller – om så erbjuds - "köp mot faktura" eller "delbetalning" via PayPal, rätten att genomföra en kreditupplysning. För detta syfte kommer dina betalningsuppgifter att vid behov, enligt art. 6 avs. 1 pkt. f GDPR, på basis av det berättigade intresset hos PayPal för fastställande av din betalningsförmåga, att vidarebefordras till kreditupplysningsföretag. Resultat av kreditkontrollen beträffande den statistiska sannolikheten för utebliven betalning använder PayPal i syfte att fatta beslut om vilka betalningsmetoder som ska erbjudas. Kreditvärdigheten kan innehålla sannolikhetsvärden (s.k. Score-värden). Såvida Score-värden påverkar resultatet av kreditupplysningen, har detta sin grund i en vetenskaplig beprövad matematisk-statistisk metod. I beräkningen av Score-värden tas bland annat, men inte uteslutande, hänsyn till adressuppgifter. Övriga rättsliga bestämmelser om uppgiftsskydd, bland annat om det anlitade upplysningsföretaget, hitatr man i PayPals integritetspolicy: https://www.paypal.com/fr/webapps/mpp/ua/privacy-full?locale.x=fr_FR

Du kan alltid invända mot denna behandling av dina uppgifter genom att underrätta PayPal. PayPal är emellertid vid behov fortfarande berättigat att behandla dina personuppgifter, om detta krävs för att avtalsenligt sköta betalningshanteringen.

9) Webbaserad marknadsföring

9.1 Facebookpixel för att skapa anpassade målgrupper (custom audiences) med utökad avstämning och med verktyg för samtycke till webbkakor (Cookie Consent Tool)

På vår webbplats används s.k. Facebookpixlar i läge med utökad avstämning från det sociala nätverket Facebook som drivs av Meta Platforms Ireland Limited, 4 Grand Canal Quare, Dublin 2, Irland (nedan kallad Facebook).

Under förutsättning av att användaren har lämnat sitt uttryckliga samtycke därtill innebär Facebookpixeln att adressen (URL) till vår länkade sida får ett tillägg om en användare på Facebook klickar på en av våra annonser. Därefter placerar vår webbsida som användaren hamnar på efter att ha klickat på Facebook-annonsen denna URL-parameter som webbkaka i användarens webbläsare. Dessutom inhämtar denna webbkaka särskilda kunduppgifter, exempelvis den e-postadress som vi insamlat på vår – till Facebook-annonsen länkade – webbsida i samband med händelser som köp, kontoinloggningar eller registreringar (s.k. läge med utökad avstämning). Webbkakan läses sedan av Facebookpixel på så sätt att information, inklusive användarens personuppgifter, kan överföras till Facebook.

Genom Facebookpixlar med utökad avstämning kan Facebook avgränsa besökarna av vår webbplats som målgrupp för visning av annonser på Facebook (Facebook Ads). Därmed utnyttjar vi Facebookpixel med utökad avstämning för att visa våra annonser på Facebook endast för sådana Facebookanvändare som redan har visat intresse för vår webbplats eller som uppvisar särskilda egenskaper (t.ex. intresse av särskilda ämnen eller produkter, varvid detta intresse härleds från besök av andra webbplatser), egenskaper som vi överför till Facebooks s.k. anpassade målgrupper (custom audiences). Vårt syfte med Facebookpixel med utökad avstämning är dessutom att garantera att våra annonser på Facebook motsvarar användarnas möjliga intresse och inte framstår som störande. Vidare kan vi utvärdera effekten av våra annonser på Facebook i statiska syften och för marknadsundersökningar genom att fastställa om användaren leds vidare till vår webbplats efter att ha klickat på en annons på Facebook (s.k. konvertering). Jämfört med standardvarianten av Facebookpixel ger läget med utökad avstämning oss ännu bättre möjligheter att mäta verkningsgraden för våra reklamkampanjer eftersom läget registrerar fler tillhörande konverteringar.

Alla överförda personuppgifter sparas och behandlas av Facebook, och därmed är en koppling till användarprofilen i fråga möjlig och Facebook kan använda personuppgifterna för egna marknadsföringssyften i överensstämmelse med Facebooks integritetsskyddspolicy på https://www.facebook.com/about/privacy/.

Personuppgifterna kan möjliggöra för Facebook och Facebooks partner att styra annonsering på och utanför Facebook.

Dessa personuppgiftsbehandlingar utförs endast om du har lämnat ditt samtycke därtill enligt artikel 6 punkt 1 a dataskyddsförordningen.

Den av Facebook skapade informationen överförs vanligen till en av Facebooks servrar och lagras där, varvid detta kan innebära att överföring sker till server från Meta Platforms Inc. i USA. Du kan alltid senare återkalla ditt samtycke med framtida verkan genom att stänga av denna tjänst i det verktyg för samtycke till webbkakor (Cookie Consent Tool) som tillhandahålls på webbplatsen.

9.2 - billiger.de försäljningsspårning

Denna webbplats använder försäljningsspårning (sales tracking) från billiger.de, en spårningsteknik från solute.de GmbH, Zeppelinstraße 15, D-76185 Karlsruhe, Tyskland för att i rekonstruera och utvärdera hur användare i vissa fall agerar efter att de överförts från billiger.de till vår webbplats. I detta syfte har på våra sidor där användaren slutför sin beställning integrerats en på JavaScript baserad spårningspixel, en fil som består av en enda bildpunkt (pixel) och med vars hjälp billiger.de kan rekonstruera besökares agerande.

Spårningspixeln skapar en koppling mellan att användaren klickar på en annons (en kontaktpunkt) på billiger.de och sen fullgör beställningen på vår webbplats. När du fullgör en beställning skickar din webbläsare genom spårningspixeln en HTTP-begäran (request) till billiger.de:s server och med denna begäran överförs vissa uppgifter. Bland uppgifterna märks enhetens (datorn/mobilen osv. du surfar på) IP-adress (varvid billiger.de anonymiserar denna innan den sparas), HTTP-sidhuvudet (datapaket med ett antal tekniska uppgifter som din webbläsare överför automatiskt) och när HTTP-begäran skickades. Vidare överförs din beställnings beställningsnummer och det samlade värdet i din varukorg till billiger.de och sparas där. Dessa uppgifter överförs och sparas endast av billiger.de om en beställning faktiskt fullföljdes efter att besökaren överfördes från billiger.de till vår webbplats.

Personuppgiftsbehandlingarna som beskrivs ovan, särskilt inhämtning av uppgifter med hjälp av spårningspixel från den dator, mobil eller annan enhet du använder, utförs endast om du till oss har lämnat ditt uttryckliga samtycke därtill enligt artikel 6 punkt 1 a dataskyddsförordningen. Du kan alltid senare återkalla ditt samtycke med framtida verkan genom att stänga av denna tjänst i det verktyg för samtycke till webbkakor (Cookie Consent Tool) som tillhandahålls på webbplatsen.

9.3 Dotdigital

Denna webbplats använder tjänster från DotDigital, en molnbaserad marknadsföringstjänst från dotdigital EMEA Ltd., No. 1 London Bridge, London, SE1 9BG, Storbritannien. Med hjälp av Dotdigital kan olika marknadsföringsåtgärder styras och synkroniseras genom ett centralt användargränssnitt. På så vis möjliggör DotDigital generering av kundämnen (leads), centraliserad marknadsföring via e-post och nyhetsbrev samt effektiv kontakthantering genom indelning i användarsegment. För att utföra de olika funktionerna använder Dotdigital webbkakor (cookies), små textfiler som lagras i webbläsarens cacheminne på den dator, mobil eller annan enhet du använder och som gör det möjligt för oss att analysera hur du använder webbplatsen. Webbkakor registrerar vissa uppgifter, t.ex. IP-adress, plats, tidpunkten för besöket på webbsidan osv. Uppgifter som samlats in med hjälp av DotDigital lagras på Dotdigitals servrar och utvärderas för vår räkning.

Personuppgiftsbehandlingarna som beskrivs ovan, särskilt lagring av webbkakor för avläsning av information om användarens dator, mobil eller annan enhet, utförs endast om du till oss har lämnat ditt uttryckliga samtycke därtill enligt artikel 6 punkt 1 a dataskyddsförordningen. Du kan alltid senare återkalla ditt samtycke med framtida verkan genom att stänga av denna tjänst i det verktyg för samtycke till webbkakor (Cookie Consent Tool) som tillhandahålls på webbplatsen.

9.4 Microsoft Advertising Universal Event Tracking

Denna webbplats använder sig av universell händelsespårning (universal event tracking) från konverteringsspårningstekniken Microsoft Advertising från Microsoft (Microsoft Corporation, One Microsoft Way, Redmond, WA 98052-6399, USA).

För att kunna använda universell händelsespårning (UET) är en tagg inbäddad på varje sida av vår webbplats, en tagg som samverkar med en av Microsoft placerad konverteringsskaka. Denna samverkan gör det möjligt att reproducera hur besökare använder vår webbplats, varvid denna information skickas till Microsoft. Syftet är att statistiskt registrera och utvärdera vissa i förväg givna målsättningar, t.ex. köp (konverteringar) eller kundämnen (leads), för att sedan bättre kunna anpassa vår webbplats och våra erbjudanden efter vad besökarna är intresserade av. Dessa taggar kan aldrig användas för att identifiera besökare som enskilda personer.

Personuppgiftsbehandlingarna som beskrivs ovan, särskilt lagring av webbkakor för avläsning av information om användarens dator, mobil eller annan enhet, utförs endast om du till oss har lämnat ditt uttryckliga samtycke därtill enligt artikel 6 punkt 1 a dataskyddsförordningen. Du kan alltid senare återkalla ditt samtycke med framtida verkan genom att stänga av denna tjänst i det verktyg för samtycke till webbkakor (Cookie Consent Tool) som tillhandahålls på webbplatsen.

9.5 Google Ads Conversion-Tracking

Denna webbplats använder webbmarknadsföringsprogrammet Google Ads och inom ramen för Google Ads funktionen för spårning av konvertering från Google Ireland Limited, Gordon House, 4 Barrow St, Dublin, D04 E5W5, Irland (nedan kallad Google). Vi använder tjänsteutbudet från Google Ads för skapa uppmärksamhet kring våra attraktiva erbjudanden på externa webbplatser med hjälp av marknadsföringsverktyg (Google Adwords). Genom att analysera uppgifterna från reklamkampanjer kan vi avgöra hur framgångsrika de enskilda åtgärderna inom kampanjerna är. Vår mål med denna teknik är att visa dig marknadsföring som du är intresserad av, göra vår webbplats bättre för dig och uppnå en rättvisande beräkning av våra kostnader för marknadsföringen.

Webbkakan som spårar konvertering sparas på användarens enhet när användaren klickar på en annons som Google Ads har placerat. Webbkakor (cookies) är små textfiler som placeras på din dator, mobil eller annan enhet. Dessa webbkakor blir vanligen ogiltiga efter 30 dagar och används inte för att identifiera dig som enskild person. Om du besöker vissa sidor på denna webbplats när en konverteringskaka fortfarande är giltig, kan Google och vi registrera att du klickade på Google-annonsen som länkar till sidan. Varje Google Ads-kund får en annan konverteringskaka. Därmed går det inte att spåra kakorna över Google Ads-kunders webbplatser. De uppgifter som insamlas med konverteringskakor används för att skapa statistik om konvertering (fullföljande av transaktion) för de av Google Ads kunder som har valt denna tjänst. Kunderna får därmed information om hur många användare som totalt har klickat på deras annons och länkades vidare till en sida med tagg för spårning av konvertering. De erhåller dock ingen information som kan användas för att identifiera användaren som enskild person.

Vid användning av Google Ads kan personuppgifter även skickas till server som hör till Google LLC. i USA

För mer detaljerad information om de behandlingar som föranleds av Google Ads spårning av konvertering och om hur Google behandlar personuppgifter från webbplatser, se https://policies.google.com/technologies/partner-sites?hl=sv.

Personuppgiftsbehandlingarna som beskrivs ovan, särskilt lagring av webbkakor för avläsning av information om användarens dator, mobil eller annan enhet, utförs endast om du till oss har lämnat ditt uttryckliga samtycke därtill enligt artikel 6 punkt 1 a dataskyddsförordningen. Du kan alltid senare återkalla ditt samtycke med framtida verkan genom att stänga av denna tjänst i det verktyg för samtycke till webbkakor (Cookie Consent Tool) som tillhandahålls på webbplatsen.

För att permanent invända mot att Google Ads för spårning av konvertering placerar webbkakor på din dator, mobil eller annan enhet, kan du dessutom ladda ner och installera ett insticksprogram (plugin) för din webbläsare som Google tillhandahåller på följande sida:
https://support.google.com/ads/answer/7395996
För att optimera vår marknadsföring baserat på intresse gentemot användare som lämnat uppgifter inom ramen för en relation som är präglad av affärsmässighet, näringsverksamhet eller liknande, använder vi inom ramen för Google Ads en funktion för så kallad kundmatchning. I detta syfte överför vi elektroniskt en eller flera filer med samlade kunduppgifter (främst e-postadresser och telefonnummer) till Google. Härvid erhåller Google inte åtkomst till uppgifter i klartext utan krypterar informationen i kundfilerna automatisk vid överföringen genom en särskilt algoritm. Därefter kan Google endast använda den krypterade information för att koppla den till befintliga Google-konton som har skapat i detta syfte. Därmed blir det möjligt att strategiskt placera profilerad marknadsföring genom samtliga Google-tjänster som är kopplade till respektive Google-konto.

Denna överföring av kunduppgifter till Google utförs endast om du har lämnat ditt samtycke därtill enligt artikel 6 punkt 1 a dataskyddsförordningen. Du kan alltid återkalla ditt samtycke till oss med framtida verkan. Mer information om Googles integritetsskyddsåtgärder avseende funktionen kundmatchning finns här: https://support.google.com/google-ads/answer/6334160?hl=sv&ref_topic=10550182

Googles integritetsskyddspolicy finns här: https://policies.google.com/privacy?hl=sv.

9.6 shopping24 Conversion Tracking

På denna webbplats används shopping24 Conversion Tracking, en spårningsteknik från shopping24 Gesellschaft für multimediale Anwendungen mbH, Poßmoorweg 2, 22301 Hamburg ("shopping24"), för att spåra och utvärdera vissa användaråtgärder som utfördes efter en omdirigering från shopping24:s informationsplattform till vår webbplats.

För detta ändamål använder shopping24 cookies, som är små textfiler som lagras lokalt i cacheminnet i webbplatsbesökarens webbläsare när portaler anropas och när användaren omdirigeras till vår webbplats, och som överför viss information om webbläsare och terminalenhet (inklusive IP-adressen, som dock anonymiseras omedelbart efter insamlingen och innan den lagras) till shopping24.

De kakor som ställs in av shopping24 interagerar med en JavaScript-baserad "spårningskod" som implementeras på våra orderbekräftelsesidor. Via "spårningskoden" registrerar kakorna en genomförd beställning på vår webbplats användarspecifikt och överför viss beställningsspecifik information (köptidpunkt, webbläsartyp och -version, operativsystem, hänvisnings-URL och anonymiserad IP-adress) till shopping24. På så sätt kan vi spåra användarprocessen från det att du ringer upp shopping24-informationsplattformen till det att du slutför beställningen i sin helhet.

Informationen registreras och överförs till och lagras av shopping24 endast om en beställning faktiskt görs efter att den har skickats vidare från shopping24 till vår webbplats.

All behandling som beskrivs ovan, i synnerhet inställningen av cookies för att läsa information om den använda slutenheten, kommer endast att utföras om du har gett oss ditt uttryckliga samtycke till detta i enlighet med art. 6 avs. 1 pkt. f GDPR. Du kan när som helst återkalla ditt samtycke med verkan för framtiden genom att avaktivera denna tjänst i "Cookie Consent Tool" som finns på webbplatsen.

9.7 Användning av leverantörer av kupongmarknadsföringstjänster

Sovendus Sales

För att kunna välja ett kupongerbjudande som för närvarande är av intresse för dig överför vi hashvärdet av din e-postadress och din IP-adress till Sovendus GmbH, Hermann-Veit-Str. 6, 76135 Karlsruhe (Sovendus) i pseudonymiserad och krypterad form (artikel 6.1 f DSGVO). Det pseudonymiserade hashvärdet för e-postadressen används av Sovendus för att ta hänsyn till en eventuell invändning mot reklam (art. 21 avs. 3, art. 6 avs. 1 pkt. c GDPR). IP-adressen används av Sovendus uteslutande för datasäkerhetsändamål och anonymiseras vanligtvis efter sju dagar (art. 6 avs. 1 pkt. f GDPR). Dessutom överför vi ordernummer, ordervärde med valuta, sessions-ID, kupongkod och tidsstämpel till Sovendus i pseudonymiserad form för fakturering (art. 6 avs. 1 pkt. f GDPR). Om du är intresserad av ett kupongerbjudande från Sovendus, om det inte finns någon reklam invändning mot din e-postadress och om du klickar på kupongbannern som visas endast i detta fall, överför vi din titel, ditt namn, postnummer, land och din e-postadress i krypterad form till Sovendus för att förbereda kupongen (art. 6 avs. 1 pkt. b, f GDPR).

För ytterligare information om hur Sovendus behandlar dina uppgifter, se informationen om dataskydd online på https://www.sovendus.de/datenschutz

10) Webbanalystjänst

10.1 Google (Universal) Analytics

Denna webbplats använder Google (Universal) Analytics, en webbanalystjänst som tillhandahålls av Google Ireland Limited, Gordon House, 4 Barrow St, Dublin, D04 E5W5, Irland (nedan kallad Google). Google (Universal) Analytics använder s.k. webbkakor, små textbaserade datafiler som sparas på din dator, mobil eller annan enhet och som kan utnyttjas för att analysera hur du använder en webbplats. Den av webbkakan skapade informationen om hur du använder webbplatsen (inklusive den förkortade IP-adressen) överförs vanligen till en av Googles servrar och lagras där, varvid detta kan innebära att överföring även sker till server från Google LCC. i USA.

Denna webbplats använder Google (Universal) Analytics uteslutande med tillägget "_anonymizeIp()", vilket säkerställer en anonymisering av IP-adressen genom förkortning och omöjliggör direkt identifiering av enskild person. Tillägget innebär att Google maskerar (förkortar) din IP-adress i medlemsstater i Europeiska Unionen och i övriga medlemsstater i det Europeiska ekonomiska samarbetsområdet. Endast i undantagsfall överförs den fullständiga IP-adressen till en Google LLC-server i USA och maskeras (förkortas) där. För vår räkning kommer Google att använda denna information för att utvärdera din användning av webbplatsen, för att sammanställa rapporter om händelser på webbplatsen och för att till oss leverera ytterligare tjänster anknutna till användningen av webbplatsen och webben. Därvid kommer den IP-adress din webbläsare överför inom ramen för Google (Universal) Analytics inte att kopplas till andra av Googles uppgifter.

Google Analytics erbjuder dessutom en särskild funktion, den s.k. demografiska dimensionen, som ger möjlighet att sammanställa statistik med beskrivningar om ålder, kön och personliga intressen för webbplatsens användare, grundade på utvärderingar av intressebaserad annonsering och under utnyttjande av uppgifter tillhandahållna av tredje part. Funktionen gör det möjligt att fastställa och skilja mellan olika användargrupperingar på webbplatsen, syftande till att på bättre sätt kunna rikta marknadsföringsåtgärder mot särskilda målgrupper. Uppgiftsposter som insamlats i den ”demografiska dimensionen” kan inte kopplas till enskild person.

För mer detaljerad information om de behandlingar som föranleds av Google Analytics och om hur Google behandlar personuppgifter från webbplatser, se https://policies.google.com/technologies/partner-sites.

Personuppgiftsbehandlingarna som beskrivs ovan, särskilt lagring av webbkakor från Google Analytics för avläsning av information om användarens dator, mobil eller annan enhet, utförs endast om du har lämnat ditt uttryckliga samtycke därtill enligt artikel 6 punkt 1 a dataskyddsförordningen. Om du inte har lämnat ditt samtycke till behandlingen används Google Analytics inte när du besöker webbplatsen.

Du kan alltid senare återkalla ditt samtycke med framtida verkan. Du återkallar ditt samtycke genom att avaktivera denna tjänst i vårt verktyg för samtycke till webbkakor (Cookie Consent Tool) som finns på webbplatsen. Vi har slutit avtal om personuppgiftsbiträde med Google Analytics i vilket vi förpliktar Google Analytics att skydda våra webbplatsbesökares personuppgifter och inte överlämna dem till tredje part.

Vad gäller överföringen av personuppgifter från EU till USA hänvisar Google till de standardiserade dataskyddsbestämmelser som Europeiska kommissionen antagit och som ska säkerställa att den europeiska dataskyddsnivån upprätthålls i USA.

Ytterligare information om Google (Universal) Analytics hittar du här: https://policies.google.com/privacy?hl=sv&gl=de

10.2 Hotjar (hotjar Ltd.)

Denna webbplats använder webbanalystjänsten Hotjar från Hotjar Ltd. Hotjar Ltd. är ett europeiskt företag med säte i Malta (Hotjar Ltd, Level 2, St Julians Business Centre, 3, Elia Zammit Street, St Julians STJ 1000, Malta, Europa, Tel: +1 (855) 464-6788).

Hotjar är ett verktyg som använder färgdiagram (heatmaps) för att beskriva hur besökare använder en webbplats. Färgdiagrammet visar t.ex. hur långt ned användare skrollar, vad de klickar på och hur ofta det sker. Verktyget används även för att få direkt återkoppling från besökare på webbplatsen. Sammantaget hjälper Hotjar oss att samla värdefull information som vi använder för att göra våra webbplatser snabbare och enklare att använda. Särskilt viktigt för oss när vi använder verktyget är att dina personuppgifter skyddas på bästa sätt. Hotjars datainsamling begränsas därför till att lagra information om vad besökaren klickar på och hur långt ned hen skrollar, medan alla områden på webbplatsen som visar personuppgifter automatiskt döljs för Hotjar och aldrig kan reproduceras.

Personuppgiftsbehandlingarna som beskrivs ovan, särskilt inhämtning av information om den dator, mobil eller annan enhet du använder, utförs endast om har lämnat ditt uttryckliga samtycke därtill enligt artikel 6 punkt 1 a dataskyddsförordningen. Du kan alltid senare återkalla ditt samtycke med framtida verkan genom att stänga av denna tjänst i det verktyg för samtycke till webbkakor (Cookie Consent Tool) som tillhandahålls på webbplatsen.

10.3 Microsoft Clarity

På denna webbplats insamlas olika användaruppgifter och lagras via tjänsten "Microsoft Clarity" från Microsoft Corporation, One Microsoft Way, Redmond, WA 98052-6399 USA (nedan kallad Microsoft) för statistisk analys av användarbeteende, för optimering och för marknadsföring. Uppgifterna som insamlas saknar alltid koppling till besökaren som enskild person. De omfattar bland annat information om enhetens (använd dator, mobil etc.) inställda tidszon, operativsystem och plattform, varifrån sidan öppnades, varifrån besökaren skickades vidare till vår webbplats (i förekommande fall), hur länge vissa sidor besöktes, samt uppgifter om besökarens beteende på webbplatsen (t.ex. klickning, skrollning och musöverföringar). Dessa personuppgifter kan gemensamt användas för att skapa och utvärdera pseudonymiserade användarprofiler. Webbkakor (cookies) används för insamling och utvärdering av uppgifterna. Webbkakor (cookies) är små textfiler som sparas lokalt i cacheminnet för besökarens webbläsare. Webbkakor gör det bland annat möjligt att känna av när samma webbläsare gör ett återbesök. Uppgifter som inhämtats med Microsoft-teknologin används inte utan särskilt medgivande från berörda användare för att identifiera besökare på denna webbplats som enskild person och de kopplas inte till personuppgifter om den pseudonymiserade personen.

Den insamlade informationen kan överföras till Microsofts servrar i USA och lagras där. Vi har slutit avtal om personuppgiftsbiträde med Microsoft i vilket vi förpliktar Microsoft att skydda våra kunders personuppgifter och inte överlämna dem till tredje part.

Personuppgiftsbehandlingarna som beskrivs ovan, särskilt lagring av webbkakor för avläsning av information om användarens dator, mobil eller annan enhet, utförs endast om du till oss har lämnat ditt uttryckliga samtycke därtill enligt artikel 6 punkt 1 a dataskyddsförordningen. Du kan alltid senare återkalla ditt samtycke med framtida verkan genom att stänga av denna tjänst i det verktyg för samtycke till webbkakor (Cookie Consent Tool) som tillhandahålls på webbplatsen.

11) Retargeting/remarketing/rekommendationsreklam

11.1 Google Ads Remarketing

Vår webbplats använder funktioner i Google Ads Remarketing. Med hjälp av denna tjänst gör vi reklam för denna webbplats i Googles sökresultat och på tredje parts webbplatser. Tjänsten erbjuds av Google Ireland Limited, Gordon House, 4 Barrow St, Dublin, D04 E5W5, Irland (nedan kallad Google). I samband med tjänsten placerar Google en webbkaka (cookie) i webbläsaren på den dator, mobil eller annan enhet du använder. Detta pseudonymiserade webbkake-id möjliggör intressebaserad annonsering på de sidor du besöker. Ytterligare personuppgiftsbehandling sker endast om du uttryckligen samtyckt till att Google kopplar webb- och apphistoriken i din webbläsare till ditt Google-konto och att uppgifter från ditt Google-konto används för profilering av annonser du ser på webben. I så fall använder Google dina personuppgifter tillsammans med uppgifter från Google Analytics för upprätta och definiera målgruppslistor för profilerad annonsering (remarketing) över olika enheter (cross device tracking). Förutsättning är att du är inloggad på Google när du besöker vår webbplats. För att bilda dessa målgrupper kopplar Google dina personuppgifter tillfälligt med uppgifter från Google Analytics. Vid användning av profilerad annonsering genom Google Ads Remarketing kan personuppgifter även skickas till server som hör till Google LLC. i USA.

För mer detaljerad information om de behandlingar som föranleds av profilerad annonsering genom Google Ads Remarketing och om hur Google behandlar personuppgifter från webbplatser, se https://policies.google.com/technologies/partner-sites?hl=sv.

För att permanent invända mot att Google Ads Remarketing för profilerad annonsering placerar webbkakor på din dator, mobil eller annan enhet, kan du ladda ner och installera ett insticksprogram (plugin) för din webbläsare som Google tillhandahåller på följande sida:
https://consent.google.com/m?continue=https%3A%2F%2Fadssettings.google.com%2Fanonymous&gl=DE&m=0&pc=ads&hl=sv&src=1&oldhl=de
Mer information och integritetsskyddspolicyn rörande marknadsföring och Google finns på följande länk:
https://policies.google.com/technologies/ads?hl=sv
Personuppgiftsbehandlingarna som beskrivs ovan, särskilt lagring av webbkakor för avläsning av information om användarens dator, mobil eller annan enhet, utförs endast om du till oss har lämnat ditt uttryckliga samtycke därtill enligt artikel 6 punkt 1 a dataskyddsförordningen. Du kan alltid senare återkalla ditt samtycke med framtida verkan genom att stänga av denna tjänst i det verktyg för samtycke till webbkakor (Cookie Consent Tool) som tillhandahålls på webbplatsen.

11.2 Pixel för beteendebaserad målmarknadsföring från Pinterest

På denna webbplats har inbäddats en pixel (tagg från Pinterest) från Pinterest Europe Ltd. (Palmerston House, 2nd Floor, Fenian Street, Dublin 2, Ireland (nedan kallad Pinterest). Med hjälp av denna pixel kan uppgifter samlas, sparas och utvärderas som visar hur webbplatsens pseudonymiserade besökare beter sig när de surfar. Dessa uppgifter kan kopplas till användaren som person genom användning av ytterligare uppgifter om användaren, vilka Pinterest har lagrat, t.ex. till följd av att användaren har ett konto på det sociala nätverket Pinterest. Pinterest analyserar användarens surfbeteende med hjälp av en algoritm och kan därefter målriktat visa produktrekommendationer som profilerade reklambanderoller på användarens Pinterest-konto. Pinterest kan dessutom koppla de uppgifter som inhämtas genom pixeln med andra uppgifter som Pinterest inhämtat genom andra webbsidor och/eller genom användarens beteende på det sociala nätverket Pinterest för att på så sätt skapa pseudonymiserade användarprofiler. Under inga omständigheter kan de inhämtade uppgifterna användas för att identifiera webbplatsens besökare som enskilda personer.

Personuppgiftsbehandlingarna som beskrivs ovan, särskilt lagring av webbkakor för avläsning av information om användarens dator, mobil eller annan enhet, utförs endast om du till oss har lämnat ditt uttryckliga samtycke därtill enligt artikel 6 punkt 1 a dataskyddsförordningen. Du kan alltid senare återkalla ditt samtycke med framtida verkan genom att stänga av denna tjänst i det verktyg för samtycke till webbkakor (Cookie Consent Tool) som tillhandahålls på webbplatsen.

11.3 Pinterest-tagg för spårning av konvertering

För att spåra konvertering utnyttjar denna webbplats tekniken Pinterest-tagg från Pinterest Europe Ltd. (Palmerston House, 2nd Floor, Fenian Street, Dublin 2, Ireland (nedan kallad Pinterest).

Om du har hamnat på vår webbplats genom en pin på Pinterest placerar vi en webbkaka på din dator så att den kan samverka med en likaledes inbäddad tagg i form av en JavaScript-kod från Pinterest. Webbkakor (cookies) är små textfiler som placeras på din dator, mobil eller annan enhet. Dessa webbkakor blir ogiltiga efter 180 dagar och används inte för att identifiera dig som enskild person.

Om användaren leds vidare till denna webbplats från en pin på Pinterest, registrerar taggen – om webbkakan fortfarande är giltig – vissa av oss definierade användarbeteenden och kan reproducera dessa (t.ex. fullföljda transaktioner, kundämnen (leads), sökningar på webbplatsen, öppnande av produktsidor). När du genomför en sådan handling skickar webbläsaren via Pinterest-taggen från webbkakan en HTTP-begäran (request) till Pinterests server, varigenom vissa uppgifter om handlingen (vilken typ av handling, tidpunkten, enhetens webbläsare m.m.) överförs dit.

Överföringarna ger Pinterest möjlighet att skapa statistik om användares beteende på vår webbplats efter att de förts över dit från en pin på Pinterest, vilket vi kan använda för att optimera våra erbjudanden.
Vi får dock ingen information som kan användas för att identifiera användaren som enskild person.

Personuppgiftsbehandlingarna som beskrivs ovan, särskilt lagring av webbkakor för avläsning av information om användarens dator, mobil eller annan enhet, utförs endast om du till oss har lämnat ditt uttryckliga samtycke därtill enligt artikel 6 punkt 1 a dataskyddsförordningen. Du kan alltid senare återkalla ditt samtycke med framtida verkan genom att stänga av denna tjänst i det verktyg för samtycke till webbkakor (Cookie Consent Tool) som tillhandahålls på webbplatsen.

11.4 TikTok Pixel

På den här webbplatsen används "TikTok Pixel", en spårningsteknik för det sociala nätverket "TikTok" av TikTok Technology Limited, 10 Earlsfort Terrace, Dublin, D02 T380, Irland ("TikTok").

Med hjälp av cookies (små textfiler som lagras på den använda slutenheten) samlas information om surfbeteendet på vår webbplats in i pseudonymiserad form, överförs till TikTok, lagras där och utvärderas för att sedan möjliggöra utspel av intressebaserade och personliga produktrekommendationer på TikTok. Den information som samlas in och behandlas pseudonymt på detta sätt är i princip enhetens ID, enhetstyp, tidsstämpel, det använda operativsystemet och IP-adressen. Informationen kan hänföras till användarens person med hjälp av ytterligare information som TikTok har lagrat om användaren, t.ex. på grund av att denne har ett konto i det sociala nätverket "TikTok". TikTok kan också kombinera den information som samlas in via pixeln med annan information som TikTok har samlat in via andra webbplatser och/eller i samband med användningen av det sociala nätverket "TikTok", och på så sätt skapa pseudonymiserade användningsprofiler. Den insamlade informationen kan inte i något fall användas för att personligen identifiera besökare på denna webbplats.

TikTok-pixeln gör det möjligt för oss att spåra effektiviteten av annonser på TikTok. Om användaren omdirigeras från en annons på TikTok till sidor på den här webbplatsen och kakorna ännu inte har löpt ut, fångar pixeln upp och kan spåra vissa användaråtgärder som vi har definierat i förväg (t.ex. genomförda transaktioner, leads, sökningar på webbplatsen, visningar av produktsidor). När en sådan åtgärd utförs skickar din webbläsare en HTTP-förfrågan från kakan till TikTok-servern via TikTok-pixeln, med vilken viss information om åtgärden överförs. Denna överföring gör det möjligt för TikTok att sammanställa statistik om användningsbeteende på vår webbplats efter vidarebefordran från en TikTok-annons, som vi använder för att optimera vårt erbjudande.

All behandling som beskrivs ovan, i synnerhet inställningen av cookies för att läsa information om den använda slutenheten, utförs endast om du har gett oss ditt uttryckliga samtycke till detta i enlighet med art. 6 avs. 1 pkt. a GDPR. Du kan när som helst återkalla ditt samtycke med framtida verkan genom att avaktivera denna tjänst i "Cookie Consent Tool" som finns på webbplatsen. Vi har ingått ett avtal om orderhantering med TikTok för användningen av TikTok Pixel, vilket förpliktar TikTok att skydda uppgifterna om våra besökare på webbplatsen och att inte lämna dem vidare till tredje part. TikTok överför i allmänhet insamlad information utanför Europeiska ekonomiska samarbetsområdet och förlitar sig på så kallade standardklausuler för dataskydd från Europeiska kommissionen, som är avsedda att säkerställa överensstämmelse med den europeiska nivån för dataskydd.

12) Sajtfunktioner

12.1 Trusted Shops Trustbadge

För att kunna visa kvalitetscertifieringen Trusted Shops och för att kunna erbjuda köpare medlemskap i Trusted Shop efter beställning har vi bäddat in tillitsmärket Trustbadge från Trusted Shops på denna webbplats.
Rättslig grund enligt artikel 6 punkt 1 f dataskyddsförordningen är vårt vid en intresseavvägning övervägande och berättigade intresse av att kunna marknadsföra våra erbjudanden på optimalt sätt. Tillitsmärket Trustbadge och tjänsterna som marknadsförs i samband därmed är erbjudanden från Trusted Shops GmbH, Subbelrather Str. 15C, 50823 Köln, Tyskland.

När ett tillitsmärke Trustbadge öppnas, sparar webbservern automatiskt en serverloggfil som t.ex. innehåller åtkomstdata som dokumenterar öppningen i form av din IP-adress, datum och klockslag vid öppning, överförd datamängd samt information om vilken leverantör begäran kom ifrån. Dessa åtkomstdata utvärderas inte och skrivs automatiskt över senast sju dagar efter att du avslutat ditt besök på sajten.

Ytterligare personuppgifter överförs till Trusted Shops endast om du efter fullgjord beställning tar beslut om att använda produkter från Trusted Shops eller redan är registrerad för sådan användning. I så gäller bestämmelserna enligt det avtal som har slutits mellan dig och Trusted Shops.

12.2 Användning av videos på Youtube

Denna webbplats använder Youtubes funktion för att bädda in annonser och spela upp videofilmer från leverantören Youtube, vilken hör till Google Ireland Limited, Gordon House, 4 Barrow St, Dublin, D04 E5W5, Irland (nedan kallad Google).

Här används det utvidgade uppgiftsskyddsläget, vilket enligt leverantörens uppgifter påbörjar lagring av användarinformationen först vid uppspelning av video. Om uppspelning av inbäddad Youtube-video startar använder leverantören Youtube webbkakor för att samla in information om användarens beteenden. Enligt upplysningar från Youtube används dessa webbkakor bland annat till att registrera statistik om videofilmerna, förbättra användarvänligheten och förhindra användning som utgör missbruk. När du är inloggad på Google kommer dina uppgifter direkt kopplas till ditt konto om du klickar på videon. Om du inte önskar sammankopplas med din YouTube-profil måste du logga ut innan du trycker på knappen. Du har rätt att invända mot att sådan användarprofil skapas. För att utöva denna rättighet måste du kontakta YouTube. Inom ramen för användning av Youtube kan personuppgifter överföras till Google LLC:s server i USA.

Oberoende av om inbäddade videofilmer spelas skapas en förbindelse med nätverket Google varje gång denna webbplats öppnas, vilket utan vår påverkan kan innebära att ytterligare behandling av personuppgifter utförs.
Personuppgiftsbehandlingarna som beskrivs ovan, särskilt inhämtning av uppgifter med hjälp av spårningspixel från den dator, mobil eller annan enhet du använder, utförs endast om du till oss har lämnat ditt uttryckliga samtycke därtill enligt artikel 6 punkt 1 a dataskyddsförordningen. Om du inte lämnar ditt samtycke till behandlingen används inga videofilmer från Youtube när du besöker webbplatsen.

Du kan alltid senare återkalla ditt samtycke med framtida verkan. Du återkallar ditt samtycke genom att avaktivera denna tjänst i vårt verktyg för samtycke till webbkakor (Cookie Consent Tool) som finns på webbplatsen via alternativa möjligheter, som meddelas på webbplatsen.

Mer information om Youtubes integritetsskydd framgår av Youtubes allmänna användningsvillkor på https://www.youtube.com/static?template=terms samt av Googles integritetsskyddspolicy på https://policies.google.com/privacy?hl=sv

12.3 Användning av Vimeo-videor

Plugins från videoportalen Vimeo av Vimeo, LLC, 555 West 18th Street, New York, New York 10011, USA är integrerade på vår webbplats. När du öppnar en sida på vår webbplats som innehåller ett sådant insticksprogram upprättar din webbläsare en direkt anslutning till Vimeos servrar. Innehållet i insticksprogrammet överförs av Vimeo direkt till din webbläsare och integreras i sidan. Genom denna integration får Vimeo information om att din webbläsare har besökt motsvarande sida på vår webbplats, även om du inte har ett Vimeo-konto eller inte är inloggad på Vimeo. Denna information (inklusive din IP-adress) överförs av din webbläsare direkt till en Vimeo-server i USA och lagras där.

Om du är inloggad på Vimeo kan Vimeo direkt koppla ditt besök på vår webbplats till ditt Vimeo-konto. Om du interagerar med insticksprogrammen (t.ex. genom att trycka på startknappen för en video) överförs denna information också direkt till en Vimeo-server och lagras där.

Om du inte vill att Vimeo ska tilldela de uppgifter som samlas in via vår webbplats direkt till ditt Vimeo-konto måste du logga ut från Vimeo innan du besöker vår webbplats.

Syftet med och omfattningen av datainsamlingen och Vimeos fortsatta behandling och användning av uppgifterna samt dina rättigheter i detta avseende och inställningsmöjligheter för att skydda din integritet finns i Vimeos information om dataskydd: https://vimeo.com/privacy.

Spårningsverktyget Google Analytics från Google Ireland Limited, Gordon House, 4 Barrow St, Dublin, D04 E5W5, Irland, integreras automatiskt i videor från Vimeo som är inbäddade på vår webbplats. Detta är Vimeos egen spårning, som vi inte har tillgång till och som inte kan påverkas av vår webbplats. Google Analytics använder så kallade "cookies" för spårning, vilket är textfiler som lagras på din dator och som gör det möjligt att analysera din användning av webbplatsen. Den information som genereras av cookien om din användning av webbplatsen överförs till och lagras av Google på servrar i USA.

All behandling som beskrivs ovan, i synnerhet avläsning av information om den slutenhet som används via spårningspixeln, kommer endast att utföras om du har gett oss ditt uttryckliga samtycke till detta i enlighet med art. 6 avs. 1 pkt. a GDPR. Utan detta samtycke kommer Vimeo-videor inte att användas under ditt besök på webbplatsen.

Du kan när som helst återkalla ditt samtycke med verkan för framtiden. För att utöva din återkallelse ska du avaktivera denna tjänst i "verktyget för samtycke till cookies" som finns på webbplatsen via alternativa alternativ som meddelas dig på webbplatsen.

12.4 Google webbfonter

För att kunna visa typsnitt på enhetligt sätt används så kallade webbfonter som tillhandahålls av Google Ireland Limited, Gordon House, 4 Barrow St, Dublin, D04 E5W5, Irland (nedan kallad Google). När du öppnar en sida laddas de webbtypsnitt som behövs av webbläsaren in i webbläsarens cacheminne för korrekt visning av texter och teckensnitt.

För att detta ska fungera måste din webbläsare koppla upp sig mot Googles servrar. I sådant fall kan uppgifterna även skickas till server som hör till Google LLC. i USA. Google får på så sätt kännedom om att vår webbplats öppnades via din IP-adress. Vi använder Googles webbfonter för att vår webbpresentation ska få ett enhetligt och tilltalande utseende. Detta utgör ett berättigat intresse enligt artikel 6 punkt 1 f dataskyddsförordningen. Om din webbläsare saknar stöd för webbfonter används istället ett standardtypsnitt från din dator.

Mer information om Google webbfonter finns på https://developers.google.com/fonts/faq och i Googles integritetspolicy på https://policies.google.com/privacy?hl=sv.

12.5 Google reCAPTCHA

På denna webbplats använder vi även funktionen reCAPTCHA från Google Ireland Limited, Gordon House, 4 Barrow St, Dublin, D04 E5W5, Irland (nedan kallad Google). Funktionen syftar främst till att klargöra att det är en fysisk person som gör en inmatning eller om missbruk föreligger genom maskinell eller automatisk behandling. Tjänster innebär även att IP-adressen och ev. ytterligare uppgifter som Google behöver för tjänsten reCAPTCHA skickas till Google. Rättslig grund för denna behandling är vår berättigade intresse enligt artikel 6 punkt 1 f dataskyddsförordningen av att fastställa eget ansvar för enskild och att förhindra missbruk och skräppost (spam) Inom ramen för användning av Google reCAPTCHA kan personuppgifter överföras till Google LLC:s server i USA.

Mer information om Google reCAPTCHA och Googles integritetsskyddspolicy finns påhttps:https://policies.google.com/privacy?hl=sv

12.6 Google kundrecensioner (f.d. Google betrodd butik)

Vi samarbetar med Google inom ramen för programmet Google kundrecensioner Tjänsten tillhandahålls av Google Ireland Limited, Gordon House, 4 Barrow St, Dublin, D04 E5W5, Irland (nedan kallad Google). Med hjälp av programmet kan vi låta användare av vår webbplats lämna kundrecensioner. Detta innebär att du efter köp på vår webbplats får frågan om du vill delta i en e-postenkät från Google. Om du samtycker enligt artikel 6 punkt 1 a dataskyddsförordningen, överför vid din e-postadress till Google som då skickar ett e-post där du ombeds att ge ett omdöme om din köpupplevelse på vår webbplats. Ditt omdöme sammanfattas med andra omdömen om oss och visas vid loggan för Google kundrecensioner samt i handelscentrets översikt (Merchant Center-Dashboard). Dessutom används din recension för Google säljaromdömen. Inom ramen för användning av Google kundrecensioner kan personuppgifter överföras till Google LLC:s server i USA.

Du har rätt att när som helst återkalla ditt samtycke genom ett meddelande till den för behandlingen ansvarige eller till Google.

Mer information om Googles integritetsskydd i samband med programmet Google kundrecensioner finns på https://support.google.com/merchants/answer/7188525?hl=de.

Mer information om integritetsskydd i samband med Googles säljaromdömen finns på https://support.google.com/google-ads/answer/2375474

12.7 Microsoft Power BI

För intern visualisering av affärsprocesser och för användardefinierade analyser av affärsprocesser använder vi tjänsten "Microsoft Power BI" från Microsoft Corporation, One Microsoft Way, Redmond, WA 98052-6399, USA. I tillämpliga fall kan personliga kunduppgifter vara föremål för visualiserings- och analysprocesser och kan behandlas av Microsoft BI i detta syfte. I det här fallet behandlar Microsoft personuppgifter som ett personuppgiftsbiträde som är bundet av instruktioner i enlighet med artikel art. 28 GDPR och har gjort ett avtalsmässigt åtagande gentemot oss att skydda dessa uppgifter i enlighet med de rättsliga kraven. För detta ändamål använder Microsoft toppmoderna krypteringsförfaranden och garanterar att databehandlingsprocessen uteslutande sker i faktureringscentraler inom EU.

Du kan läsa mer om dataskyddsåtgärderna för Power BI på https://www.microsoft.com/de-de/trustcenter/security/powerbi-security

13) Övrigt

13.1 Verktyg för samtycke till webbkakor

Denna webbplats använder ett verktyg för samtycke till webbkakor (Cookie Consent Tool) för att på effektivt sätt inhämta användares samtycke till webbkakor som kräver samtycke och till tillämpningar som bygger på användning av webbkakor. Verktyget för samtycke till webbkakor (Cookie Consent Tool) visas för användare som öppnar sidan i form av en gränssnittspanel där användare kan bocka för vilka webbkakor och/eller på webbkakor baserade tillämpningar som användaren väljer att lämna sitt samtycke till. Detta verktyg för samtycke till webbkakor innebär att endast de av våra webbkakor/tjänster laddas som användaren har lämnat samtycke till genom att sätta bock i tillhörande ruta. (Gäller de webbkakor/tjänster som kräver samtycke.) Därmed säkerställs att sådana webbkakor endast placeras på användarens dator, mobil eller annan enhet om användaren har lämnat sitt samtycke därtill.

Samtyckesverktyget placerar själv webbkakor som är tekniskt nödvändiga för att spara användarens val. Härvid sker som regel ingen behandling av personuppgifter.

Om behandling av personuppgifter (t.ex. IP-adress) ändå förekommer i enskilt fall för att spara, tilldela eller protokollera användarens inställningar gällande webbkakor, är rättslig grund för denna behandling vårt berättigade intresse enligt artikel 6 punkt 1 f dataskyddsförordningen av en samtyckeshantering av webbkakor som är lagenlig, individuell och användarvänlig och därmed att vi kan utforma vår webbplats i överensstämmelse med lagenligt gällande bestämmelser.

Rättslig grund för denna behandling är vidare artikel 6 punkt 1 c dataskyddsförordningen. Som ansvarig för tillämpningen är vi enligt gällande lag förpliktade att endast använda webbkakor som användaren har lämnat sitt samtycke till. (Gäller inte tekniskt nödvändiga webbkakor.)

Mer information om den ansvarige för vårt verktyg för samtycke till webbkakor (Cookie Consent Tool) och användarens valmöjligheteter i samband därmed, finns direkt på användargränssnittet på vår webbplats.

13.2 ChannelPilot

På den här webbplatsen används ChannelPilot, ett verktyg för marknadsföring online från Channel Pilot Solutions GmbH. Användningen grundar sig på art. 6 (1) punkt f GDPR. ChannelPilot använder så kallade "cookies", textfiler som lagras på din dator och som gör det möjligt att analysera hur du använder webbplatsen. Den information som genereras av cookien om din användning av webbplatsen, t.ex. webbläsartyp/version, referrer URL (den tidigare besökta sidan), värdnamn för den dator som använder webbplatsen (IP-adress), tid för serverförfrågan, överförs i allmänhet till en ChannelPilot-server i Tyskland och lagras där. Den IP-adress som din webbläsare överför inom ramen för ChannelPilot kommer inte att slås samman med andra uppgifter från ChannelPilot. Dessutom lagras IP-adressen endast tillfälligt av ChannelPilot under en kort tidsperiod (vanligtvis högst 24 timmar) och blir sedan oigenkännlig. Cachelagring görs utan undantag för att upptäcka eventuella klickbedrägerier (botdetektering).

På uppdrag av operatören av denna webbplats använder ChannelPilot denna information för att utvärdera resultatet av anslutna marknadsföringskanaler online, t.ex. idealo.de eller Google-Shopping. Du kan vägra att använda cookies genom att välja lämpliga inställningar i din webbläsare, men observera att om du gör detta kan det hända att du inte kan använda alla funktioner på denna webbplats. Du kan också förhindra att ChannelPilot samlar in de uppgifter som genereras av kakan och som rör din användning av webbplatsen (inklusive din IP-adress) och att ChannelPilot behandlar dessa uppgifter genom att använda opt-out-alternativet som finns på följande länk: www.channelpilot.de/optout. En opt-out-cookie kommer att sättas som förhindrar framtida insamling av dina uppgifter när du besöker denna webbplats. Opt-out-cookien är endast giltig i den senast använda webbläsaren. Om du raderar cookies i webbläsaren måste du ställa in opt-out-cookien igen.

Ytterligare information om dataskydd i samband med ChannelPilot finns på https://www.channelpilot.de/datenschutz

13.3  New Relic (New Relic Inc.)

Denna webbplats använder tjänsten New Relic som drivs av New Relic, Inc., 188 Spear St, San Francisco, CA 94105, USA (nedan kallad New Relic), som gör det möjligt för oss att övervaka och utvärdera vår webbplats. Vi använder tjänsten för statistisk analys av webbplatsens hastighet, infrastruktur för informationsteknik (drift och tillhandahållande av informationssystem och teknisk utrustning: datorer, servrar etc.) samt övervakning av servrar och upptäckt av fel. Med hjälp av New Relic säkerställer vi funktionaliteten hos applikationerna på vår webbplats och kan optimera användningen av vår webbplats.

För detta ändamål använder New Relic så kallade sessionscookies, som gör det möjligt att känna igen webbläsaren och fastställa statistiska uppgifter på ett mer exakt sätt.

På våra vägnar behandlar New Relic IP-adressen och den geografiska platsen, webbläsar- och enhetsinformation samt tidsperioden för visningen av den klickade webbsidan. IP-adressen pseudonymiseras omedelbart efter insamlingen och före lagringen i syfte att utesluta varje möjlighet till personlig hänvisning.

Vi har kommit överens med New Relic om serverplatser inom EU. Observera dock att New Relic kan överföra uppgifter till ett land utanför Europeiska unionen (EU) och Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES) och till ett land som inte erbjuder en adekvat dataskyddsnivå, i synnerhet till USA. Den eventuella behandlingen av dina uppgifter utanför EU eller EES baseras på EU-kommissionens så kallade standardavtalsklausuler i enlighet med art. 46 avs. 2 pkt. c GDPR, som du är välkommen att begära från oss.

Uppgiftsbehandlingen sker på grundval av vårt legitima intresse i enlighet med art. 6 avs. 1 pkt. f GDPR, för att kunna garantera funktionaliteten och säkerheten (särskilt upptäckt av cyberattacker) på vår webbplats.

New Relics integritetspolicy finns på följande adress: https://www.newrelic.com/termsandcondition/services-notices

14) Rättigheter för berörda

14.1 Den gällande uppgiftsskyddslagstiftningen ger dig som berörd part omfattande rättigheter gentemot den ansvariga för behandling av dina personuppgifter (upplysnings- och interventionsrätt), vilket vi informerar om nedan:

 • Rätt till tillgång enligt art. 15 GDPR;

 • Rätt till rättelse enligt art. 16 GDPR;

 • Rätt till radering enligt art. 17 GDPR;

 • Rätt till begränsning av behandling enligt art. 18 GDPR;

 • Rätt till underrättelse enligt art. 19 GDPR;

 • Rätt till dataportabilitet enligt art. 20 GDPR;

 • Rätt till återkallande av samtycke enligt art. 7 avs. 3 GDPR;

 • Rätt till invändningar enligt art. 77 GDPR.

14.2 RÄTT ATT GÖRA INVÄNDNINGAR

NÄR VI INOM RAMEN FÖR EN INTRESSEAVVÄGNING BEHANDLAR DINA PERSONUPPGIFTER TILL FÖLJD AV VÅRT ÖVERVÄGANDE BERÄTTIGADE INTRESSE, HAR DU NÄR SOM HELST RÄTT ATT AV ORSAKER SOM HÄNFÖR SIG TILL DIN SPECIFIKA SITUATION, INVÄNDA MOT DENNA BEHANDLING AVSEENDE FRAMTIDA FÖRHÅLLANDEN.
OM DU UTÖVAR DIN RÄTT ATT GÖRA INVÄNDNINGAR, AVSLUTAR VI BEHANDLINGEN AV DE BERÖRDA UPPGIFTERNA. VI FÖRBEHÅLLER OSS DOCK RÄTTEN TILL FORTSATT BEHANDLING, OM VI KAN PÅVISA TVINGANDE SKYDDSVÄRDA SKÄL FÖR BEHANDLINGEN, SOM VÄGER UPP DINA INTRESSEN, GRUNDLÄGGANDE FRI- OCH RÄTTIGHETER, ELLER OM BEHANDLINGEN TJÄNAR TILL GENOMDRIVANDE, UTÖVANDE ELLER FÖRSVAR AV RÄTTSANSPRÅK.

OM DINA PERSONUPPGIFTER BEHANDLAS AV OSS I DIREKTANNONSERINGSYFTE, HAR DU RÄTT ATT NÄR SOM HELST INVÄNDA MOT BEHANDLINGEN AV DESSA PERSONUPPGIFTER FÖR SÅDANA ANNONSERINGSÄNDAMÅL. DU KAN GÖRA INVÄNDNINGEN ENLIGT BESKRIVNINGEN OVAN.

OM DU UTÖVAR DIN RÄTT ATT GÖRA INVÄNDNINGAR, UPPHÖR VI MED ATT BEHANDLA DE RESPEKTIVE UPPGIFTERNA FÖR DIREKTANNONSERING.

15) Varaktigheten för lagring av personuppgifter

Varaktigheten för lagring av personuppgifter bestäms utifrån respektive laglig lagringsperiod (t.ex. handels- och skatterättsliga lagringsperioder). Efter att perioden har löpt ut, kommer de olika uppgifterna att raderas rutinmässigt, såvida de inte längre behövs för avtalets uppfyllande eller ingående av avtal, och/eller det från vår sida inte föreligger ett berättigat intresse för vidare lagring.

,