Hoppa över
Bekväm leverans: för närvarande ca.

Integritetsskyddspolicy

1) Information ominhämtning av personuppgifter och kontaktuppgifter för ansvarig

1.1 Vi uppskattar att du besöker vår webbplats och tackar för visat intresse. Nedan informerar vi om hanteringen av dina personuppgifter när du nyttjar vår webbplats. Personuppgifter är i detta sammanhang alla uppgifter, med vilka du personligen kan identifieras.

1.2 Ansvarig för databehandlingen på denna webbplats i den mening som anges i Allmänna uppgiftsskyddsförordningen (GDPR) är benuta GmbH, Hohe Str. 87, 53119 Bonn, Tyskland, Telefon: +49 (0) 228 - 96 96 89-5, Fax: +49 (0) 228 - 96 96 89-5, e-post: [email protected]. Den ansvariga för behandlingen av personuppgifter är den fysiska eller juridiska person, som ensam eller gemensamt med andra bestämmer om syftena och medlen för behandling av personuppgifter.

1.3 Den ansvariga har för denna webbplats utsett en dataskyddsansvarig som nås på följande uppgifter: "Dr. Ralf W. Schadowski, Krefelder Str. 121, 52070 Aachen, [email protected]"

2) Datainsamling vid besök på vår webbplats

2.1 Vid endast informationsmässigt nyttjande av vår webbplats, alltså om du inte registrerar eller överför annan information till oss, samlar vi endast in sådana data som din webbläsare vidarebefordrar till vår server (s.k. "server-loggfiler"). När du läser in vår webbplats, samlar vi in följande data, något som vi av tekniska skäl måste göra för att kunna visa webbplatsen:

- Vår besökta webbplats
- Datum och klockslag för besöket
- Volym på skickade uppgifter i byte
- Ursprung/hänvisning, varifrån du besökte vår sida
- Använd webbläsare
- Använt operativsystem
- Använd IP-adress (ev.: i anonymiserad form)

Behandlingen sker enligt art. 6 avs. 1 pkt. f GDPR grundat på vårt berättigade intresse för att förbättra stabiliteten och funktionaliteten på vår webbplats. Dessa uppgifter varken vidarebefordras eller används i något annat syfte. Vi förbehåller oss emellertid rätten att i efterhand granska server-loggfiler, om det finns konkreta belägg som tyder på olagligt nyttjande.

2.2 Denna webbplats nyttjar av säkerhetsskäl och för att skydda överföring av personuppgifter och annat konfidentiellt innehåll (t.ex. beställningar eller förfrågningar till ansvarig) en SSL-resp. TLS-kryptering. Du kan se om anslutningen är krypterad genom teckensekvensen "https://" och låssymbolen i webbläsarens textrad.

3) Hosting & Content Delivery Network

3.1 Vercel

För att förvalta vår webbplats och visa innehållet på våra sidor använder vi följande leverantörs system: Vercel Inc., 340 S Lemon Ave #4133, Walnut, CA 91789, USA
Samtliga personuppgifter som insamlas på vår webbplats behandlas på servrar tillhörande denna leverantör.
För att skydda besökarnas personuppgifter har vi slutit ett personuppgiftsbiträdeavtal med leverantören som förbjuder att uppgifterna lämnas vidare till tredje part.
För dataöverföring till USA har leverantören undertecknat EU-US Data Privacy Framework, som säkerställer överensstämmelse med den europeiska nivån av dataskydd på grundval av ett beslut om adekvat skyddsnivå från Europeiska kommissionen.

3.2 Cloudflare

Vi använder ett Content Delivery Network som tillhandahålls av följande leverantör: Cloudflare Inc., 101 Townsend St. San Francisco, CA 94107, USA
Genom att använda denna servicetjänst kan vi överföra stora mediefiler som bilder, sidoinnehåll eller skript på ett snabbare sätt via regionalt spridda servrar. Rättslig grund för denna behandling är vårt berättigade intresse att förbättra webbplatsens stabilitet och funktion enligt artikel 6 punkt 1 f dataskyddsförordningen.
För att skydda besökarnas personuppgifter har vi slutit ett personuppgiftsbiträdeavtal med leverantören som förbjuder att uppgifterna lämnas vidare till tredje part.
För dataöverföring till USA har leverantören undertecknat EU-US Data Privacy Framework, som säkerställer överensstämmelse med den europeiska nivån av dataskydd på grundval av ett beslut om adekvat skyddsnivå från Europeiska kommissionen.

4) Cookies

För att göra vår webbplats attraktiv för dig och för att du ska kunna använda webbplatsens alla funktioner, använder vi små textbaserade datafiler, s.k. webbkakor eller cookies, som lagras på din dator, mobil eller annan enhet. Vissa av dessa webbkakor raderas automatiskt när webbläsaren stängs (s.k. sessionskakor), andra lämnas kvar längre för att dina inställningar för webbsidan ska kunna sparas (s.k. beständiga kakor). Du kan se lagringstiden för beständiga kakor i översikten över inställningar för webbkakor i din webbläsare. 
I den mån att av oss lagrade webbkakor även innebär behandling av dina personuppgifter, är rättslig grund för behandlingen antingen; att vi fullgör ett slutet avtal enligt artilel 6.1 b i dataskyddsförordningen; att du har lämnat ditt samtycke enligt artikel 6.1 a i dataskyddsförordningen; eller vårt berättigade intresse av att tillhandahålla bästa möjliga systemfunktioner för webbplatsen samt av att ditt besök på vår webbplats ska vara så användarvänlig och effektiv som möjlig enligt artikel 6.1 f i dataskyddsförordningen.
Du kan genom din webbläsares inställningar avgöra om du vill bli informerad om att webbkakor ska lagras på din enhet och om du vill ge ditt samtycke till enskilda webbkakor, till vissa typer av webbkakor eller generellt till samtliga webbkakor. 
Obs! Om du avvisar användningen av webbkakor kan det innebära att du inte kan använda alla funktioner som vår webbplats kan erbjuda dig annars.

5) Kontakt

5.1 Freshchat

Denna webbplats använder ett system för chatt i realtid från följande leverantör: Freshworks, Inc., 2950 S. Delaware Street, Suite 201, San Mateo, California 94403, USA
Rättslig grund för behandlingen av personuppgifter som överförs via chatten är att det är en nödvändig förutsättning för att inleda eller fullgöra avtal enligt artikel 6 punkt 1 b dataskyddsförordningen eller vårt berättigade intresse att kunna tillmötesgå våra sidobesökares önskemål och behov på ett effektivt sätt enligt artikel 6 punkt 1 f dataskyddsförordningen. De personuppgifter vi samlar in i samband därmed raderas när ärendet i fråga har avslutats, såvida detta inte står i motsats till vår arkiveringsskyldighet enligt gällande lagstiftning.
Dessutom kan ytterligare information insamlas och behandlas med hjälp av pseudonymiserade användarprofiler via webbkakor (cookies), varvid dessa användarprofiler dock inte används för att identifiera enskilda personer och inte kopplas samman med andra dataposter. I den mån på så sätt inhämtad information utgör en personuppgift är behandlingens rättsliga grund vårt berättigade intresse att för optimeringsändamål statistiskt analysera användarbeteenden enligt artikel 6 punkt 1 f dataskyddsförordningen.
Användaren kan förhindra lagring av webbkakor (cookies) genom att ändra inställningarna i webbläsaren. Detta kan dock i vissa fall innebära att webbplatsens alla funktioner inte står till förfogande. Du kan när som helst med framtida verkan lämna meddelande till oss om att du invänder mot vår behandling och insamling av personuppgifter som syftar till att skapa en pseudonymiserad användarprofil.
För att skydda besökarnas personuppgifter har vi slutit ett personuppgiftsbiträdeavtal med leverantören som förbjuder att uppgifterna lämnas vidare till tredje part.
För dataöverföring till USA har leverantören undertecknat EU-US Data Privacy Framework, som säkerställer överensstämmelse med den europeiska nivån av dataskydd på grundval av ett beslut om adekvat skyddsnivå från Europeiska kommissionen.

5.2 Reviews.io

Vi på benuta strävar efter att skydda din integritet och säkerställa att dina personuppgifter behandlas på ett säkert och konfidentiellt sätt. Denna integritetspolicy förklarar hur vi behandlar och skyddar dina uppgifter i samband med användningen av kundrecensioner via Reviews.io.

5.2.1 Insamling och behandling av uppgifter

Typ av uppgifter: Vi samlar in och behandlar information om kundrecensioner och feedback som tillhandahålls via Reviews.io-plattformen. Detta kan inkludera personuppgifter såsom namn, e-postadresser, betyg och andra uppgifter som tillhandahålls av kunder.
Ändamålet med databehandlingen: De kundrecensioner och den feedback som samlas in används för att förbättra kvaliteten på våra produkter och tjänster och för att göra det möjligt för andra kunder att fatta ett välgrundat beslut.

Databehandlingen sker på grundval av artikel 6.1 f i GDPR, där vårt berättigade intresse ligger i att tillhandahålla ett transparent och pålitligt betygssystem.

5.2.2 Användning av Reviews.io

Tredjepartsleverantör: Vi använder tjänsterna från Reviews.io, en tjänst från REVIEWS.io 2020 GmbH, Skalitzer Str 104, 10997 Berlin, för att samla in och hantera kundrecensioner och feedback och för att visa dem på vår webbplats. Genom att använda Reviews.io kan dina uppgifter komma att behandlas utanför Europeiska unionen.

Vi har ingått ett avtal om orderhantering med leverantören, vilket säkerställer skyddet av uppgifterna om våra webbplatsbesökare och förbjuder obehörigt utlämnande till tredje part.

5.2.3 Rättigheter för de registrerade

Tillgång till dina uppgifter: Du har rätt att få tillgång till dina personuppgifter som vi behandlar via Reviews.io. Vänligen kontakta oss om du vill se eller uppdatera dina uppgifter.
Radering av dina uppgifter: Om du vill att vi ska radera dina uppgifter kan du också kontakta oss. Vi kommer att behandla din begäran i enlighet med gällande dataskyddslagar.

5.2.4 Säkerhet för uppgifterna

Datasäkerhet: Vi vidtar lämpliga säkerhetsåtgärder för att skydda dina uppgifter från obehörig åtkomst, förlust, missbruk eller ändring. Detta inkluderar tekniska och organisatoriska åtgärder för att skydda dina uppgifter.

5.3 Vid kontakt med oss (t.ex. per kontaktformulär eller e-post) inhämtas det personuppgifter. Vilka uppgifter som inhämtas i ett kontaktformulär, framgår av respektive kontaktformulär. Dessa uppgifter används och sparas endast i syfte att svara på din förfrågan eller för kontaktregistrering och tillhörande teknisk administration.
Den rättsliga grunden för behandlingen av uppgifterna är vårt berättigade intresse att svara på din förfrågan enligt art. 6 avs. 1 pkt. f GDPR. Om man tar i kontakt i syfte att avsluta ett avtal, anges ytterligare rättslig grund för behandlingen i art. 6 avs. 1 pkt. b GDPR. Uppgifterna raderas när vi har behandlat förfrågan. Detta gäller om det av omständigheterna kan konstateras att det specifika sakförhållandet är avslutat och såvida inga rättsliga lagringsförpliktelser förhindrar detta.

6) Databehandling vid öppnande av ett kundkonto och för avtalshantering

Enligt art. 6 avs. 1 pkt. b GDPR inhämtas och bearbetas personuppgifter vidare, om du meddelar oss dessa för fullgörandet av ett avtal eller vid öppnande av ett kundkonto. Vilka uppgifter som inhämtas framgår av respektive inmatningsformulär. Ditt kundkonto kan när som helst raderas och detta kan göras genom underrättelse till ovannämnda adress och ansvarig part. Vi sparar och använder de uppgifter som du har delat med oss för att hantera våra uppdrag. När avtalet i sin helhet har fullgjorts eller ditt kundkonto har raderats spärras dina uppgifter i enlighet med skatte- och handelsrättsliga lagringsperioder, och raderas sedan, såvida du inte uttryckligen medgivit ytterligare användning av dina uppgifter eller om det enligt lagstiftningen stipuleras att det är tillåtet med ytterligare databehandling från vår sida, vilket vi informerar om nedan.

7) Nyttjande av dina uppgifter för direktannonsering

7.1 Registrering för vårt nyhetsbrev via e-post

När du registrerar dig för vårt e-postnyhetsbrev, skickar vi regelbundet information om våra erbjudanden. Det enda du behöver ange för att få nyhetsbrevet är din e-postadress. Angivande av ev. ytterligare uppgifter är frivilligt och kan användas för att kontakta dig personligen. För utskick av nyhetsbrevet använder vi ett s.k. Double Opt-in-förfarande. Detta betyder att vi inte skickar nyhetsbrevet till dig förrän du uttryckligen har samtyckt till att vi skickar ut det. Vi skickar sedan en e-postbekräftelse, vari du ombeds att klicka på en länk för att bekräfta att du från och med nu vill få nyhetsbrev.
Genom att aktivera bekräftelselänken samtycker du till att vi använder dina personuppgifter enligt art. 6 avs. 1 pkt. a GDPR. Vid registrering för nyhetsbrevet sparar vi din av internetleverantören (ISP) registrerade IP-adress samt datum och klockslag för inloggningen, för att vid en senare tidpunkt kunna utreda om e-postadressen eventuellt har varit föremål för missbruk. De av oss vid anmälan till nyhetsbrevet registrerade uppgifterna kommer endast att användas i syfte att skicka nyhetsbrev med kommersiell information. Du kan när som helst avbeställa nyhetsbrevet med den specifika länken i nyhetsbrevet eller genom att meddela tidigare nämnd ansvarig person. Efter avbeställning raderas omgående din e-postadress från vår nyhetsbrevslista, såvida du inte uttryckligen samtyckt till ytterligare användning av dina uppgifter eller om vi förbehåller oss en mer omfattande dataanvändning, som är tillåten enligt lag och vilken vi informerar om i denna försäkran.

7.2 MailChimp

Vårt e-postnyhetsbrev skickas via följande leverantör: The Rocket Science Group, LLC d/b/a MailChimp, 675 Ponce de Leon Ave NE, Suite 5000, Atlanta, GA 30308, USA
Grundat på vårt berättigade intresse av en effektiv och användarvänlig marknadsföring via nyhetsbrev överför vi enligt artikel 6.1. f dataskyddsförordningen de uppgifter som du tillhandahåller när du registrerar dig för nyhetsbrevet till denna leverantör, som övertar utskicket av nyhetsbrevet för vår räkning.
Under förutsättning att du har lämnat ditt uttryckliga samtycke enligt artikel 6.1. a dataskyddsförordningen genomför leverantören dessutom en statistisk resultatanalys för nyhetsbreven med hjälp av spårningspixlar i de e-postmeddelanden som skickas ut som kan mäta öppningsfrekvenser och specifika interaktioner med nyhetsbrevets innehåll. I samband med detta inhämtas och utvärderas även information om användarens enhet (t.ex. tidpunkt för öppnande, IP-adress, webbläsartyp och operativsystem). Dessa uppgifter kopplas däremot inte samman med andra databaser.
Du kan när som helst återkalla ditt samtycke till nyhetsbrevsspårning med framtida verkan.
För att skydda besökarnas personuppgifter har vi slutit ett personuppgiftsbiträdeavtal med leverantören som förbjuder att uppgifterna lämnas vidare till tredje part.
För dataöverföring till USA har leverantören undertecknat EU-US Data Privacy Framework, som säkerställer överensstämmelse med den europeiska nivån av dataskydd på grundval av ett beslut om adekvat skyddsnivå från Europeiska kommissionen.

8) Uppgiftsbehandling vid beställningshantering

8.1 De av oss inhämtade personuppgifterna vidarebefordras i samband med uppdragshanteringen till det transportföretag som leverantören har anlitat om detta är nödvändigt för att leverera varan. Dina betalningsuppgifter lämnar vi till det anlitade kreditinstitutet inom ramen för betalningshanteringen, om detta är nödvändigt för betalningshantering. Om en betaltjänst används framgår detta tydligt av den nedanstående informationen. Den rättsliga grunden för vidarebefordran av uppgifter är härvidlag art. 6 avs. 1 pkt. b GDPR.

8.2 Vidarebefordran av personuppgifter till transporttjänstföretag

- Deutsche Post

För transporttjänster anlitar vi följande leverantör: Deutsche Post AG, Charles-de-Gaulle-Straße 20, 53113 Bonn, Tyskland
Inför utlämning av varan överför vi i enlighet med artikel 6.1 a dataskyddsförordningen din e-postadress och/eller telefonnummer till leverantören, syftande till avstämning i förväg av beräknad leveranstid respektive meddelande om kommande leverans under förutsättning att du uttryckligen har lämnat ditt samtycke därtill i samband med beställningen. Om du inte har lämnat ditt samtycke, överför vi i enlighet med artikel 6.1 b dataskyddsförordningen endast mottagarens namn och leveransadress till leverantören så att denna kan lämna ut varan. Denna överföring sker endast i den mån så krävs för att varan ska kunna levereras. I detta fall är avstämning med leverantören i förväg avseende beräknad leveranstid respektive meddelande om kommande leverans inte möjlig.
Återkallelse av lämnat samtycke kan när som helst med framtida verkan inges till ovan sagd ansvarig eller till leverantören.

- DHL

För transporttjänster anlitar vi följande leverantör: Deutsche Post AG, Charles-de-Gaulle-Straße 20, 53113 Bonn Tyskland
Inför utlämning av varan överför vi i enlighet med artikel 6.1 a dataskyddsförordningen din e-postadress och/eller telefonnummer till leverantören, syftande till avstämning i förväg av beräknad leveranstid respektive meddelande om kommande leverans under förutsättning att du uttryckligen har lämnat ditt samtycke därtill i samband med beställningen. Om du inte har lämnat ditt samtycke, överför vi i enlighet med artikel 6.1 b dataskyddsförordningen endast mottagarens namn och leveransadress till leverantören så att denna kan lämna ut varan. Denna överföring sker endast i den mån så krävs för att varan ska kunna levereras. I detta fall är avstämning med leverantören i förväg avseende beräknad leveranstid respektive meddelande om kommande leverans inte möjlig.
Återkallelse av lämnat samtycke kan när som helst med framtida verkan inges till ovan sagd ansvarig eller till leverantören.

- DPD

För transporttjänster anlitar vi följande leverantör: DPD Deutschland GmbH, Wailandtstraße 1, 63741 Aschaffenburg, Tyskland
Inför utlämning av varan överför vi i enlighet med artikel 6.1 a dataskyddsförordningen din e-postadress och/eller telefonnummer till leverantören, syftande till avstämning i förväg av beräknad leveranstid respektive meddelande om kommande leverans under förutsättning att du uttryckligen har lämnat ditt samtycke därtill i samband med beställningen. Om du inte har lämnat ditt samtycke, överför vi i enlighet med artikel 6.1 b dataskyddsförordningen endast mottagarens namn och leveransadress till leverantören så att denna kan lämna ut varan. Denna överföring sker endast i den mån så krävs för att varan ska kunna levereras. I detta fall är avstämning med leverantören i förväg avseende beräknad leveranstid respektive meddelande om kommande leverans inte möjlig.
Återkallelse av lämnat samtycke kan när som helst med framtida verkan inges till ovan sagd ansvarig eller till leverantören.

- GLS

För transporttjänster anlitar vi följande leverantör: General Logistics Systems Germany GmbH & Co. OHG, GLS Germany-Straße 1 – 7, 36286 Neuenstein, Tyskland
Inför utlämning av varan överför vi i enlighet med artikel 6.1 a dataskyddsförordningen din e-postadress och/eller telefonnummer till leverantören, syftande till avstämning i förväg av beräknad leveranstid respektive meddelande om kommande leverans under förutsättning att du uttryckligen har lämnat ditt samtycke därtill i samband med beställningen. Om du inte har lämnat ditt samtycke, överför vi i enlighet med artikel 6.1 b dataskyddsförordningen endast mottagarens namn och leveransadress till leverantören så att denna kan lämna ut varan. Denna överföring sker endast i den mån så krävs för att varan ska kunna levereras. I detta fall är avstämning med leverantören i förväg avseende beräknad leveranstid respektive meddelande om kommande leverans inte möjlig.
Återkallelse av lämnat samtycke kan när som helst med framtida verkan inges till ovan sagd ansvarig eller till leverantören.

- UPS

För transporttjänster anlitar vi följande leverantör: United Parcel Service Deutschland Inc. & Co. OHG, Görlitzer Straße 1, 41460 Neuss, Tyskland
Inför utlämning av varan överför vi i enlighet med artikel 6.1 a dataskyddsförordningen din e-postadress och/eller telefonnummer till leverantören, syftande till avstämning i förväg av beräknad leveranstid respektive meddelande om kommande leverans under förutsättning att du uttryckligen har lämnat ditt samtycke därtill i samband med beställningen. Om du inte har lämnat ditt samtycke, överför vi i enlighet med artikel 6.1 b dataskyddsförordningen endast mottagarens namn och leveransadress till leverantören så att denna kan lämna ut varan. Denna överföring sker endast i den mån så krävs för att varan ska kunna levereras. I detta fall är avstämning med leverantören i förväg avseende beräknad leveranstid respektive meddelande om kommande leverans inte möjlig.
Återkallelse av lämnat samtycke kan när som helst med framtida verkan inges till ovan sagd ansvarig eller till leverantören.

8.3 Användning av payment-leverantörer (betaltjänstleverantörer)

- Adyen

På denna webbplats erbjuds en eller flera metoder för onlinebetalning av följande leverantör: Adyen, Simon Carmiggeltstraat 6 - 50, 1011 DJ Amsterdam, Nederländerna
Vid val av metod för betalning till leverantören som innebär betalning i förskott (såsom betalning med kontokort), överlämnas i överensstämmelse med artikel 6.1 b dataskyddsförordningen till leverantören de uppgifter om betalningen du angav vid beställningen (namn, adress, uppgifter om bank och kontokort, valuta samt transaktionsnummer osv.) tillsammans med uppgifter om beställningens innehåll. Dina personuppgifter överlämnas i detta fall endast för att vi ska kunna handlägga betalningen till leverantören och endast i den omfattning som är nödvändig för detta syfte.

- Klarna

På denna webbplats erbjuds en eller flera metoder för onlinebetalning av följande leverantör: Klarna Bank AB, Sveavägen 46, 111 34 Stockholm, Sverige
Vid val av metod för betalning till leverantören som innebär betalning i förskott (såsom betalning med kontokort), överlämnas i överensstämmelse med artikel 6.1 b dataskyddsförordningen till leverantören de uppgifter om betalningen du angav vid beställningen (namn, adress, uppgifter om bank och kontokort, valuta samt transaktionsnummer osv.) tillsammans med uppgifter om beställningens innehåll. Dina personuppgifter överlämnas i detta fall endast för att vi ska kunna handlägga betalningen till leverantören och endast i den omfattning som är nödvändig för detta syfte.
Vid val av betalningsmetod som innebär ett kreditköp (såsom köp på faktura, avbetalning eller autogiro) uppmanas du i samband med beställningen även att lämna vissa personuppgifter (för- och efternamn, gatuadress med husnummer, postnummer, ort, födelsedatum, e-postadress, telefonnummer och ev. uppgifter om alternativt betalningsmedel).
I överensstämmelse med vårt berättigade intresse enligt artikel 6.1 f dataskyddsförordningen att fastställa våra kunders betalningsförmåga, överför vi dessa personuppgifter till leverantören så att kreditupplysning kan genomföras. Leverantören prövar om den av dig valda betalningsmetoden kan godkännas, varvid prövningen baseras på av dig lämnade personuppgifter samt övriga uppgifter (såsom varukorgens innehåll, fakturabelopp, beställningshistorik, betalningshistorik) med hänseende till bedömd risk för att betalning inte ska erläggas eller fordran inte kunna indrivas.
https://cdn.klarna.com/1.0/shared/content/legal/terms/Klarna/en_gb/privacy
Kreditupplysningens resultat kan innehålla sannolikhetsvärden (s.k. score). I den mån sannolikhetsvärden påverkar resultatet av kreditprövningen är dessa baserade på en vetenskapligt erkänd matematisk-statistisk metod. Vid beräkningen av sannolikhetsvärden beaktas bland annat, men inte enbart, adressuppgifter.
Du kan alltid invända mot denna behandling av dina personuppgifter genom att underrätta oss eller leverantören. Leverantören är emellertid vid behov fortfarande berättigad att behandla dina personuppgifter om detta krävs för att kunna sköta betalningshanteringen avtalsenligt.

- Paypal

På denna webbplats erbjuds en eller flera metoder för onlinebetalning av följande leverantör: PayPal (Europe) S.àr.l. et Cie, S.C.a., 22-24 Boulevard Royal, L-2449 Luxembourg
Vid val av metod för betalning till leverantören som innebär betalning i förskott, överlämnas i överensstämmelse med artikel 6.1 b dataskyddsförordningen till leverantören de uppgifter om betalningen du angav vid beställningen (namn, adress, uppgifter om bank och kontokort, valuta samt transaktionsnummer osv.) tillsammans med uppgifter om beställningens innehåll. Dina personuppgifter överlämnas i detta fall endast för att vi ska kunna handlägga betalningen till leverantören och endast i den omfattning som är nödvändig för detta syfte.
Vid val av betalningsmetod som innebär ett kreditköp uppmanas du i samband med beställningen även att lämna vissa personuppgifter (för- och efternamn, gatuadress med husnummer, postnummer, ort, födelsedatum, e-postadress, telefonnummer och ev. uppgifter om alternativt betalningsmedel).
I överensstämmelse med vårt berättigade intresse enligt artikel 6.1 f dataskyddsförordningen att fastställa våra kunders betalningsförmåga, överför vi dessa personuppgifter till leverantören så att kreditupplysning kan genomföras. Leverantören prövar om den av dig valda betalningsmetoden kan godkännas, varvid prövningen baseras på av dig lämnade personuppgifter samt övriga uppgifter (såsom varukorgens innehåll, fakturabelopp, beställningshistorik, betalningshistorik) med hänseende till bedömd risk för att betalning inte ska erläggas eller fordran inte kunna indrivas.

9) Webbaserad marknadsföring

9.1 Dotdigital

Vid tillhandahållande och synkronisering av olika kundhanteringstjänster använder den här webbplatsen en programvarubaserad marknadsföringstjänst från följande leverantör: dotdigital EMEA Ltd., No. 1 London Bridge, London, SE1 9BG, Storbritannien
Tjänsten möjliggör automatiserad bearbetning av flöden, styrning av annonsering i de marknadsföringskanaler som används och analys av marknadsföringsåtgärdernas resultat, samt en centralstyrd e-postmarknadsföring och kontakthantering.
För att utföra de olika funktionerna används webbkakor (cookies), små textfiler som lagras i webbläsarens cacheminne på den dator, mobil eller annan enhet som du använder och som gör det möjligt för oss att analysera hur du använder webbplatsen. Webbkakor registrerar vissa uppgifter, t.ex. IP-adress, plats, tidpunkten för besöket på webbsidan osv.
Personuppgiftsbehandlingarna som beskrivs ovan, särskilt lagring av webbkakor för avläsning av information om användarens dator, mobil eller annan enhet, utförs endast om du till oss har lämnat ditt uttryckliga samtycke därtill enligt artikel 6.1 a dataskyddsförordningen. Du kan när som helst återkalla ditt samtycke med framtida verkan genom att stänga av denna tjänst i det verktyg för godkännande av cookies (Cookie Consent Tool) som tillhandahålls på webbplatsen.
Andra rättsliga grunder för personuppgiftsbehandling som tillämpas i samband med särskilda tjänster (t.ex. kravet på uttryckligt samtycke enligt artikel 6.1 a dataskyddsförordningen vid utskick av nyhetsbrev) påverkas inte därav.
För att skydda besökarnas personuppgifter har vi slutit ett avtal om personuppgiftsbiträde med leverantören som förbjuder att uppgifterna obefogat lämnas vidare till tredje part.
I de fall personuppgifter överförs till platsen där leverantören är etablerad säkerställs adekvat dataskyddsnivå genom beslut om adekvat skyddsnivå tagna av Europeiska kommissionen.

9.2 Sovendus Sales

För våra erbjudanden om värdekuponger använder vi tjänster från följande leverantör: Sovendus GmbH, Hermann-Veit-Str. 6, 76135 Karlsruhe, Tyskland
Leverantören driver ett värdekupongnätverk som de deltagande partnerbutikerna kan använda för att skapa värdekuponger och dela ut till sina kunder. I samband med detta överför vi de personuppgifter som krävs för att skapa din värdekupong till leverantören i krypterad form. Personuppgifterna överförs endast till leverantören om du har slutfört ditt köp och klickat på banderollen för värdekupongen. Överföringen av dessa personuppgifter används uteslutande till att fylla i fälten för att kunna utfärda värdekupongen.
Den beskrivna behandlingen av personuppgifter sker enligt artikel 6.1 f dataskyddsförordningen, grundat på vårt berättigade intresse av att kunna ge dig reklamerbjudanden via tredje part, vars förmåner du kan utnyttja genom att använda rabattkupongerna.

10) Webbanalystjänst

10.1 Google Analytics 4

Denna webbplats använder Google Analytics 4, en tjänst som tillhandahålls av Google Ireland Limited, Gordon House, 4 Barrow St, Dublin, D04 E5W5, Irland (hädanefter ”Google”) och som kan utnyttjas för att analysera hur webbplatser används.
När Google Analytics 4 används, tillämpas vanligen även s.k. webbkakor (cookies). Webbkakor är små textbaserade datafiler som sparas på din dator, mobil eller annan terminal och som kan utnyttjas för att analysera hur du använder en webbplats. De uppgifter om hur du använder webbplatsen som inhämtas genom webbkakor (inklusive den IP-adress din terminal överför – varvid adressens sista siffrorna är raderade, se nedan) överförs i regel till en av Googles servrar, där de lagras och behandlas. I samband härmed kan även uppgifterna överföras till server som hör till företaget Google LLC med säte i USA och där behandlas ytterligare.
När Google Analytics 4 används, blir den IP-adress som din terminal överför när du besöker webbplatsen alltid och automatiskt endast inhämtad och behandlad i anonymiserad form, på så sätt att de registrerade uppgifterna inte kan kopplas direkt till dig som individuell person. Denna automatiska anonymisering erhålls genom att Google raderar de sista sifforna i IP-adressen som överförs av din terminal när du befinner dig inom den Europeiska Unionen (EU) eller annan medlemsstat i det Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES).
På vårt uppdrag utnyttjar Google denna och andra uppgifter för att utvärdera din användning av webbplatsen, sammanställa rapporter (reports) om vad du gör och hur du beter dig på webbplatsen och åt oss tillhandahålla dessa och andra tjänster, relaterade till din användning av webbplatsen och webben. Därvid kommer Google Analytics 4 inte att koppla den av din terminal överförda och förkortade IP-adressen till andra av Googles uppgifter. De uppgifter som insamlas i samband med användningen av Google Analytics 4 lagras i 2 månader och raderas därefter.
Google Analytics 4 erbjuder dessutom en särskild funktion, den s.k. demografiska dimensionen, som ger möjlighet att sammanställa statistik med beskrivningar om ålder, kön och personliga intressen för webbplatsanvändare, grundade på utvärderingar av intresserelaterad reklam och under utnyttjande av uppgifter erbjudna av tredje part. Funktionen gör det möjligt att fastställa och skilja mellan olika användargrupperingar på webbplatsen, syftande till att på bättre sätt kunna rikta marknadsföringsåtgärder mot särskilda målgrupper. Uppgifter som insamlats i den “demografiska dimensionen“ kan inte kopplas till enskild person och därmed inte till dig som individuell person. Uppgifter som insamlats i den “demografiska dimensionen“ lagras i två månader och raderas därefter.
Alla behandlingar som sägs ovan, särskilt placeringen av webbkakor från Google Analytics för lagring och avläsning av uppgifter om den dator, mobil eller annan terminal du använder för att besöka webbplatsen, utförs endast om du uttryckligen lämnat ditt samtycke därtill enligt artikel 6 punkt 1 a dataskyddsförordningen. Om du inte lämnar ditt samtycke, används Google Analytics 4 inte när du besöker webbplatsen. Du kan alltid senare återkalla ditt samtycke med framtida verkan. Du återkallar ditt samtycke genom att avaktivera denna tjänst i vårt "verktyg för samtycke till webbkakor" (Cookie-Consent-Tool) som finns på webbplatsen.
På den här webbplatsen kan tjänsten "Google Signals" också användas som en förlängning av Google Analytics. Med Google Signals kan Google skapa rapporter över olika enheter (så kallad "cross-device tracking"). Om du har aktiverat "personaliserade annonser" i inställningarna för ditt Google-konto och du har kopplat dina Internet-aktiverade enheter till ditt Google-konto, kan Google analysera användarbeteendet över enheterna och skapa databasmodeller på grundval av detta, förutsatt att du har gett ditt samtycke till användningen av Google Analytics i enlighet med artikel 6 punkt 1 a dataskyddsförordningen (se ovan). Inloggningarna och enhetstyperna för alla sidbesökare som var inloggade på ett Google-konto och utförde en konvertering beaktas. Uppgifterna visar bland annat på vilken enhet du först klickade på en annons och på vilken enhet den tillhörande konverteringen ägde rum. I den mån Google Signals används får vi inga personuppgifter från Google, utan endast statistik som sammanställs på grundval av Google Signals. Du har möjlighet att avaktivera funktionen "personaliserade annonser" i inställningarna för ditt Google-konto och därmed stänga av analysen mellan olika enheter.
För att göra detta följer du instruktionerna på denna sida: https://support.google.com/ads/answer/2662922?hl=sv
Ytterligare information finns här: https://support.google.com/analytics/answer/7532985?hl=sv
Som en förlängning av Google Analytics kan funktionen "UserIDs" också användas på denna webbplats. Genom att tilldela individuella UserIDs kan vi låta Google skapa rapporter över olika enheter (så kallad "cross-device tracking"). Detta innebär att ditt användningsbeteende också kan analyseras på olika enheter om du har gett ditt motsvarande samtycke till användningen av Google Analytics i enlighet med artikel 6 punkt 1 a dataskyddsförordningen, om du har skapat ett personligt konto genom att registrera dig på denna webbplats och är inloggad på ditt personliga konto på olika slutenheter med dina relevanta inloggningsuppgifter. De uppgifter som samlas in på detta sätt visar bland annat på vilken slutenhet du klickade på en annons för första gången och på vilken slutenhet den relevanta konverteringen ägde rum.
Vi har med Google slutit avtal om s.k. personuppgiftsbiträde för vår användning av Google Analytics 4, vilket ålägger Google att skydda våra kunders personuppgifter och inte överlämna dem till tredje part.
För dataöverföring till USA har leverantören undertecknat EU-US Data Privacy Framework, som säkerställer överensstämmelse med den europeiska nivån av dataskydd på grundval av ett beslut om adekvat skyddsnivå från Europeiska kommissionen.
För mer rättsinformation om Google Analytics 4 se: https://policies.google.com/privacy?hl=sv&gl=de
För mer detaljerad information om de behandlingar som föranleds av Google Analytics 4 och om hur Google behandlar personuppgifter från webbplatser, se: https://policies.google.com/technologies/partner-sites

10.2 Google Tag Manager

Denna webbplats använder "Google Tag Manager", en tjänst som tillhandahålls av Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irland (nedan: "Google"). Google Tag Manager ger en teknisk grund för att samla olika webbapplikationer, däribland spårnings- och analystjänster, och för att kalibrera, styra och fastställa villkor för dem via ett enhetligt användargränssnitt.
Google Tag Manager lagrar eller läser inte någon information på användarnas enheter. Tjänsten utför inte heller någon självständig dataanalys.
Däremot överför Google Tag Manager din ip-adress till Google vid sidanrop och kan i förekommande fall lagra den där. Även överföring till servrar som tillhör Google LLC. i USA är möjlig.
Denna behandling utförs endast om du har lämnat ditt uttryckliga samtycke därtill enligt artikel 6 punkt 1 a i dataskyddsförordningen. Om du inte har lämnat ditt samtycke till behandlingen används Google Tag Manager inte när du besöker webbplatsen.
Du kan när som helst återkalla ditt samtycke med framtida verkan. Du återkallar ditt samtycke genom att inaktivera denna tjänst i vårt verktyg för samtycke till webbkakor (Cookie Consent Tool) som finns på webbplatsen. Vi har slutit ett personuppgiftsbiträdesavtal med Google i vilket vi förpliktar Google att skydda våra webbplatsbesökares personuppgifter och inte överlämna dem till tredje part.
För dataöverföring till USA har leverantören undertecknat EU-US Data Privacy Framework, som säkerställer överensstämmelse med den europeiska nivån av dataskydd på grundval av ett beslut om adekvat skyddsnivå från Europeiska kommissionen.
Mer information om Google Tag Managers integritetsskyddspolicy finns här: https://support.google.com/tagmanager/answer/9323295?hl=sv
Separat information om de dataskyddsrelaterade tjänster och applikationer som har kombinerats i Google Tag Manager får du i respektive avsnitt i föreliggande integritetsskyddspolicy.
10.3 Hotjar (hotjar Ltd.)
Denna webbplats använder webbanalystjänsten från följande leverantör: Hotjar Ltd, Level 2, St Julians Business Centre, 3, Elia Zammit Street, St Julians STJ 1000, Malta
Med hjälp av cookies och/eller jämförbar teknik (spårningspixlar, algoritmer för inläsning av enhets- och webbläsarinformation) hämtar och lagrar tjänsten pseudonymiserade uppgifter om besökarna, bland annat information om den använda enheten, som IP-adress och webbläsarinformation, för att kunna genomföra statistiska analyser av användarbeteendet på vår webbplats och skapa pseudonymiserade användarprofiler. Bland annat möjliggör detta en analys av beteendemönster (s.k. heatmaps), som visar sidbesökens längd samt interaktioner med sidinnehåll (t.ex. textinmatning, bläddring, klick och mouse-overs). Pseudonymiseringen omöjliggör i regel en direkt identifiering av en enskild person. Det sker ingen sammankoppling med uppgifter om dig som person som inhämtats på andra sätt.
All personuppgiftsbehandling som beskrivs ovan, särskilt inhämtning eller lagring av information från den använda enheten, utförs endast om har lämnat ditt uttryckliga samtycke till detta enligt artikel 6.1 a dataskyddsförordningen. Du kan när som helst återkalla ditt samtycke med framtida verkan genom att stänga av denna tjänst i det verktyg för samtycke till cookies (Cookie Consent Tool) som tillhandahålls på webbplatsen.
För att skydda besökarnas personuppgifter har vi slutit ett personuppgiftsbiträdeavtal med leverantören som förbjuder att uppgifterna lämnas vidare till tredje part.

11) Retargeting/remarketing/rekommendationsreklam

11.1 Meta Pixel utan avancerad datajämförelse

Inom vårt onlineerbjudande använder vi tjänsten "Meta Pixel" från följande leverantör: Meta Platforms Ireland Limited, 4 Grand Canal Quare, Dublin 2, Irland ("Meta")
Om en användare klickar på en annons som vi placerar på Facebook och/eller Instagram, utökas webbadressen till vår länkade sida med en parameter som använder "Meta Pixel". Efter omdirigering skrivs denna URL-parameter in i användarens webbläsare av en cookie som vår länkade sida sätter själv.
Å ena sidan gör detta det möjligt för Meta att avgöra besökarna till vårt onlineerbjudande som målgrupp för visning av annonser (så kallade ”annonser”). Följaktligen använder vi tjänsten för att endast visa de Facebook- och/eller Instagram-annonser som vi placerar för användare som har visat intresse för vårt onlineerbjudande eller som har vissa egenskaper (t.ex. intressen för vissa ämnen eller produkter, som kan fastställas utifrån de webbplatser som besöks) som vi överför till Meta (så kallade "Custom Audiences").
Å andra sidan kan "metapixeln" användas för att spåra om användare omdirigerades till vår webbplats efter att ha klickat på en annons och vilka åtgärder de vidtog där (så kallad "konverteringsspårning").
Uppgifterna som samlas in är anonyma för oss, så den tillåter oss inte att dra några slutsatser om användarens identitet. Uppgifterna lagras och bearbetas dock av Meta så att en koppling till respektive användarprofil är möjlig och Meta kan använda uppgifterna för sina egna annonseringsändamål.
All behandling som beskrivs ovan, i synnerhet inställningen av cookies för att läsa information på den enhet som används, kommer endast att utföras om du har gett oss ditt uttryckliga samtycke till detta i enlighet med artikel artikel 6 punkt 1 a dataskyddsförordningen. Du kan när som helst återkalla ditt samtycke med framtida verkan genom att avaktivera denna tjänst i "verktyget för samtycke för cookies" som finns på webbplatsen.
Vi har slutit ett orderhanteringsavtal med leverantören, som säkerställer skyddet av våra webbplatsbesökares data och förbjuder obehörigt utlämnande till tredje part.
Informationen som genereras av Meta överförs vanligtvis till en Meta-server och lagras där; I detta sammanhang kan det även ske en överföring till Meta Platforms Inc.-servrar i USA.
För dataöverföringar till USA har leverantören anslutit sig till dataskyddsramverket mellan EU och USA (EU-US Data Privacy Framework), som säkerställer överensstämmelse med europeiska dataskyddsnivåer på grundval av ett lämplighetsbeslut från Europeiska kommissionen.

11.2 AdRoll

Denna webbplats använder beteendebaserad målmarknadsföring (retargeting) från följande leverantör: Nextroll Ltd, 5th Floor, Beaux Lane House,Mercer Street Lower, Dublin 2,Dublin, Irland
Därmed kan vi målriktat visa profilerad, intressebaserad annonsering för sådana besökare av våra webbsidor som redan visat intresse för vår butik och våra produkter. Denna marknadsföring sker på grundval av en webbkakebaserad analys av användares tidigare och aktuella beteende. Därvid sparas dock inga personuppgifter. Beteendebaserad målmarknadsföring (retargeting), är en teknik som använder webbkakor (cookies) som sparas på den dator, mobil eller annan enhet du använder. Syftet är att inhämta pseudonymiserade uppgifter om dina intressen så att marknadsföringen kan anpassas individuellt efter de lagrade uppgifterna. Webbkakor (cookies) är små textbaserade datafiler som sparas på den dator, mobil eller annan enhet du använder. Resultatet blir att du får se reklam som med god sannolikhet gäller produkter och information som du är intresserad av.
Personuppgiftsbehandlingarna som beskrivs ovan, särskilt lagring av webbkakor för avläsning av information om användarens dator, mobil eller annan enhet, utförs endast om du till oss har lämnat ditt uttryckliga samtycke därtill enligt artikel 6.1 a dataskyddsförordningen. Om du inte lämnar ditt samtycke till behandlingen används ingen teknik för beteendebaserad målmarknadsföring (retargeting) när du besöker webbplatsen.
Du kan när som helst återkalla ditt samtycke med framtida verkan. Du återkallar ditt samtycke genom att inaktivera denna tjänst i vårt verktyg för samtycke till webbkakor (Cookie Consent Tool) som finns på webbplatsen.

11.3 Criteo

Denna webbplats använder beteendebaserad målmarknadsföring (retargeting) från följande leverantör: Criteo SA, 32 Rue Blanche, 75009 Paris, Frankrike
Därmed kan vi målriktat visa profilerad, intressebaserad annonsering för sådana besökare av våra webbsidor som redan visat intresse för vår butik och våra produkter. Denna marknadsföring sker på grundval av en webbkakebaserad analys av användares tidigare och aktuella beteende. Därvid sparas dock inga personuppgifter. Beteendebaserad målmarknadsföring (retargeting), är en teknik som använder webbkakor (cookies) som sparas på den dator, mobil eller annan enhet du använder. Syftet är att inhämta pseudonymiserade uppgifter om dina intressen så att marknadsföringen kan anpassas individuellt efter de lagrade uppgifterna. Webbkakor (cookies) är små textbaserade datafiler som sparas på den dator, mobil eller annan enhet du använder. Resultatet blir att du får se reklam som med god sannolikhet gäller produkter och information som du är intresserad av.
Personuppgiftsbehandlingarna som beskrivs ovan, särskilt lagring av webbkakor för avläsning av information om användarens dator, mobil eller annan enhet, utförs endast om du till oss har lämnat ditt uttryckliga samtycke därtill enligt artikel 6.1 a dataskyddsförordningen. Om du inte lämnar ditt samtycke till behandlingen används ingen teknik för beteendebaserad målmarknadsföring (retargeting) när du besöker webbplatsen.
Du kan när som helst återkalla ditt samtycke med framtida verkan. Du återkallar ditt samtycke genom att inaktivera denna tjänst i vårt verktyg för samtycke till webbkakor (Cookie Consent Tool) som finns på webbplatsen.

11.4 Google Ads Remarketing

Vår webbplats använder funktioner i Google Ads Remarketing. Med hjälp av denna tjänst gör vi reklam för denna webbplats i Googles sökresultat och på tredje parts webbplatser. Tjänsten erbjuds av Google Ireland Limited, Gordon House, 4 Barrow St, Dublin, D04 E5W5, Irland (nedan kallad Google). I samband med tjänsten placerar Google en webbkaka (cookie) i webbläsaren på den dator, mobil eller annan enhet du använder. Detta pseudonymiserade webbkake-id möjliggör intressebaserad annonsering på de sidor du besöker. Ytterligare personuppgiftsbehandling sker endast om du uttryckligen samtyckt till att Google kopplar webb- och apphistoriken i din webbläsare till ditt Google-konto och att uppgifter från ditt Google-konto används för profilering av annonser du ser på webben. I så fall använder Google dina personuppgifter tillsammans med uppgifter från Google Analytics för upprätta och definiera målgruppslistor för profilerad annonsering (remarketing) över olika enheter (cross device tracking). Förutsättning är att du är inloggad på Google när du besöker vår webbplats. För att bilda dessa målgrupper kopplar Google dina personuppgifter tillfälligt med uppgifter från Google Analytics. Vid användning av profilerad annonsering genom Google Ads Remarketing kan personuppgifter även skickas till server som hör till Google LLC. i USA.
För mer detaljerad information om de behandlingar som föranleds av profilerad annonsering genom Google Ads Remarketing och om hur Google behandlar personuppgifter från webbplatser, se https://policies.google.com/technologies/partner-sites?hl=sv.
För att permanent invända mot att Google Ads Remarketing för profilerad annonsering placerar webbkakor på din dator, mobil eller annan enhet, kan du ladda ner och installera ett insticksprogram (plugin) för din webbläsare som Google tillhandahåller på följande sida:
https://consent.google.com/m?continue=https%3A%2F%2Fadssettings.google.com%2Fanonymous&gl=DE&m=0&pc=ads&hl=sv&src=1&oldhl=de
Mer information och integritetsskyddspolicyn rörande marknadsföring och Google finns på följande länk:
https://policies.google.com/technologies/ads?hl=sv
Personuppgiftsbehandlingarna som beskrivs ovan, särskilt lagring av webbkakor för avläsning av information om användarens dator, mobil eller annan enhet, utförs endast om du till oss har lämnat ditt uttryckliga samtycke därtill enligt artikel 6 punkt 1 a dataskyddsförordningen. Du kan alltid senare återkalla ditt samtycke med framtida verkan genom att stänga av denna tjänst i det verktyg för samtycke till webbkakor (Cookie Consent Tool) som tillhandahålls på webbplatsen.
För dataöverföring till USA har leverantören undertecknat EU-US Data Privacy Framework, som säkerställer överensstämmelse med den europeiska nivån av dataskydd på grundval av ett beslut om adekvat skyddsnivå från Europeiska kommissionen.

11.5 Microsoft Advertising

Denna webbplats använder beteendebaserad målmarknadsföring (retargeting) från följande leverantör: Microsoft Corporation, One Microsoft Way, Redmond, WA 98052-6399, USA
Därmed kan vi målriktat visa profilerad, intressebaserad annonsering för sådana besökare av våra webbsidor som redan visat intresse för vår butik och våra produkter. Denna marknadsföring sker på grundval av en webbkakebaserad analys av användares tidigare och aktuella beteende. Därvid sparas dock inga personuppgifter. Beteendebaserad målmarknadsföring (retargeting), är en teknik som använder webbkakor (cookies) som sparas på den dator, mobil eller annan enhet du använder. Syftet är att inhämta pseudonymiserade uppgifter om dina intressen så att marknadsföringen kan anpassas individuellt efter de lagrade uppgifterna. Webbkakor (cookies) är små textbaserade datafiler som sparas på den dator, mobil eller annan enhet du använder. Resultatet blir att du får se reklam som med god sannolikhet gäller produkter och information som du är intresserad av.
Personuppgiftsbehandlingarna som beskrivs ovan, särskilt lagring av webbkakor för avläsning av information om användarens dator, mobil eller annan enhet, utförs endast om du till oss har lämnat ditt uttryckliga samtycke därtill enligt artikel 6.1 a dataskyddsförordningen. Om du inte lämnar ditt samtycke till behandlingen används ingen teknik för beteendebaserad målmarknadsföring (retargeting) när du besöker webbplatsen.
Du kan när som helst återkalla ditt samtycke med framtida verkan. Du återkallar ditt samtycke genom att inaktivera denna tjänst i vårt verktyg för samtycke till webbkakor (Cookie Consent Tool) som finns på webbplatsen.
Vad gäller överföringen av personuppgifter till USA åberopar leverantören de standardiserade dataskyddsbestämmelser som Europeiska kommissionen antagit som ska säkerställa att den europeiska dataskyddsnivån upprätthålls.

11.6 Pixel för beteendebaserad målmarknadsföring från Pinterest

Denna webbplats använder beteendebaserad målmarknadsföring (retargeting) från följande leverantör: Pinterest Europe Ltd., Palmerston House, 2nd Floor, Fenian Street, Dublin 2, Ireland
Därmed kan vi målriktat visa profilerad, intressebaserad annonsering för sådana besökare av våra webbsidor som redan visat intresse för vår butik och våra produkter. Denna marknadsföring sker på grundval av en webbkakebaserad analys av användares tidigare och aktuella beteende. Därvid sparas dock inga personuppgifter. Beteendebaserad målmarknadsföring (retargeting), är en teknik som använder webbkakor (cookies) som sparas på den dator, mobil eller annan enhet du använder. Syftet är att inhämta pseudonymiserade uppgifter om dina intressen så att marknadsföringen kan anpassas individuellt efter de lagrade uppgifterna. Webbkakor (cookies) är små textbaserade datafiler som sparas på den dator, mobil eller annan enhet du använder. Resultatet blir att du får se reklam som med god sannolikhet gäller produkter och information som du är intresserad av.
Personuppgiftsbehandlingarna som beskrivs ovan, särskilt lagring av webbkakor för avläsning av information om användarens dator, mobil eller annan enhet, utförs endast om du till oss har lämnat ditt uttryckliga samtycke därtill enligt artikel 6.1 a dataskyddsförordningen. Om du inte lämnar ditt samtycke till behandlingen används ingen teknik för beteendebaserad målmarknadsföring (retargeting) när du besöker webbplatsen.
Du kan när som helst återkalla ditt samtycke med framtida verkan. Du återkallar ditt samtycke genom att inaktivera denna tjänst i vårt verktyg för samtycke till webbkakor (Cookie Consent Tool) som finns på webbplatsen.

11.7 Google Ads spårning av konvertering

Denna webbplats använder webbmarknadsföringsprogrammet Google Ads och inom ramen för Google Ads funktionen för spårning av konvertering från Google Ireland Limited, Gordon House, 4 Barrow St, Dublin, D04 E5W5, Irland (nedan kallad Google). Vi använder tjänsteutbudet från Google Ads för skapa uppmärksamhet kring våra attraktiva erbjudanden på externa webbplatser med hjälp av marknadsföringsverktyg (Google Adwords). Genom att analysera uppgifterna från reklamkampanjer kan vi avgöra hur framgångsrika de enskilda åtgärderna inom kampanjerna är. Vår mål med denna teknik är att visa dig marknadsföring som du är intresserad av, göra vår webbplats bättre för dig och uppnå en rättvisande beräkning av våra kostnader för marknadsföringen.
Webbkakan som spårar konvertering sparas på användarens enhet när användaren klickar på en annons som Google Ads har placerat. Webbkakor (cookies) är små textfiler som placeras på din dator, mobil eller annan enhet. Dessa webbkakor blir vanligen ogiltiga efter 30 dagar och används inte för att identifiera dig som enskild person. Om du besöker vissa sidor på denna webbplats när en konverteringskaka fortfarande är giltig, kan Google och vi registrera att du klickade på Google-annonsen som länkar till sidan. Varje Google Ads-kund får en annan konverteringskaka. Därmed går det inte att spåra kakorna över Google Ads-kunders webbplatser. De uppgifter som insamlas med konverteringskakor används för att skapa statistik om konvertering (fullföljande av transaktion) för de av Google Ads kunder som har valt denna tjänst. Kunderna får därmed information om hur många användare som totalt har klickat på deras annons och länkades vidare till en sida med tagg för spårning av konvertering. De erhåller dock ingen information som kan användas för att identifiera användaren som enskild person.
Vid användning av Google Ads kan personuppgifter även skickas till server som hör till Google LLC. i USA
För mer detaljerad information om de behandlingar som föranleds av Google Ads spårning av konvertering och om hur Google behandlar personuppgifter från webbplatser, se https://policies.google.com/technologies/partner-sites?hl=sv.
Personuppgiftsbehandlingarna som beskrivs ovan, särskilt lagring av webbkakor för avläsning av information om användarens dator, mobil eller annan enhet, utförs endast om du till oss har lämnat ditt uttryckliga samtycke därtill enligt artikel 6 punkt 1 a dataskyddsförordningen. Du kan alltid senare återkalla ditt samtycke med framtida verkan genom att stänga av denna tjänst i det verktyg för samtycke till webbkakor (Cookie Consent Tool) som tillhandahålls på webbplatsen.
För att permanent invända mot att Google Ads för spårning av konvertering placerar webbkakor på din dator, mobil eller annan enhet, kan du dessutom ladda ner och installera ett insticksprogram (plugin) för din webbläsare som Google tillhandahåller på följande sida:
https://support.google.com/ads/answer/7395996
För att optimera vår marknadsföring baserat på intresse gentemot användare som lämnat uppgifter inom ramen för en relation som är präglad av affärsmässighet, näringsverksamhet eller liknande, använder vi inom ramen för Google Ads en funktion för så kallad kundmatchning. I detta syfte överför vi elektroniskt en eller flera filer med samlade kunduppgifter (främst e-postadresser och telefonnummer) till Google. Härvid erhåller Google inte åtkomst till uppgifter i klartext utan krypterar informationen i kundfilerna automatisk vid överföringen genom en särskilt algoritm. Därefter kan Google endast använda den krypterade information för att koppla den till befintliga Google-konton som har skapat i detta syfte. Därmed blir det möjligt att strategiskt placera profilerad marknadsföring genom samtliga Google-tjänster som är kopplade till respektive Google-konto.
Denna överföring av kunduppgifter till Google utförs endast om du har lämnat ditt samtycke därtill enligt artikel 6 punkt 1 a dataskyddsförordningen. Du kan alltid återkalla ditt samtycke till oss med framtida verkan.
För dataöverföring till USA har leverantören undertecknat EU-US Data Privacy Framework, som säkerställer överensstämmelse med den europeiska nivån av dataskydd på grundval av ett beslut om adekvat skyddsnivå från Europeiska kommissionen.
Mer information om Googles integritetsskyddsåtgärder avseende funktionen kundmatchning finns här: https://support.google.com/google-ads/answer/6334160?hl=sv&ref_topic=10550182
Googles integritetsskyddspolicy finns här: https://policies.google.com/privacy?hl=sv.

11.8 Microsoft Advertising Universal Event Tracking

Den här webbplatsen använder en teknik för spårning av konvertering från följande leverantör: Microsoft Corporation, One Microsoft Way, Redmond, WA 98052-6399, USA
Om du har nått vår webbplats från en annons på leverantörens domän kan annonseringens resultat spåras med hjälp av webbkakor och/eller liknande tekniker (spårpixlar, ping eller HTTP-begäran).
Viss information om datorn, mobilen eller annan enhet du använder, vid behov inklusive din IP-adress och din webbläsare, avläses med hjälp av spårningstekniken för att registrera och utvärdera vissa av oss fördefinierade användaråtgärder (t.ex. på webbplatsen genomförda transaktioner, sökningar, öppnade produktsidor eller beteende som potentiell kund). Detta gör det möjligt att skapa statistik om användarbeteende på vår webbplats efter att användaren förts över dit från en annons, vilket vi kan använda för att optimera våra erbjudanden.
Personuppgiftsbehandlingarna som beskrivs ovan, särskilt lagring av webbkakor för avläsning av information om användarens dator, mobil eller annan enhet, utförs endast om du till oss har lämnat ditt uttryckliga samtycke därtill enligt artikel 6.1 a dataskyddsförordningen. Du kan när som helst återkalla ditt samtycke med framtida verkan genom att stänga av denna tjänst i det verktyg för godkännande av cookies (Cookie Consent Tool) som tillhandahålls på webbplatsen.
För att skydda besökarnas personuppgifter har vi slutit ett avtal om personuppgiftsbiträde med leverantören som förbjuder att uppgifterna obefogat lämnas vidare till tredje part.
Vad gäller överföringen av personuppgifter till USA åberopar leverantören de standardiserade dataskyddsbestämmelser som Europeiska kommissionen antagit som ska säkerställa att den europeiska dataskyddsnivån upprätthålls.

11.9 Pinterest-tagg för spårning av konvertering

Den här webbplatsen använder en teknik för spårning av konvertering från följande leverantör: Pinterest Europe Ltd., Palmerston House, 2nd Floor, Fenian Street, Dublin 2, Ireland
Om du har nått vår webbplats från en annons på leverantörens domän kan annonseringens resultat spåras med hjälp av webbkakor och/eller liknande tekniker (spårpixlar, ping eller HTTP-begäran).
Viss information om datorn, mobilen eller annan enhet du använder, vid behov inklusive din IP-adress och din webbläsare, avläses med hjälp av spårningstekniken för att registrera och utvärdera vissa av oss fördefinierade användaråtgärder (t.ex. på webbplatsen genomförda transaktioner, sökningar, öppnade produktsidor eller beteende som potentiell kund). Detta gör det möjligt att skapa statistik om användarbeteende på vår webbplats efter att användaren förts över dit från en annons, vilket vi kan använda för att optimera våra erbjudanden.
Personuppgiftsbehandlingarna som beskrivs ovan, särskilt lagring av webbkakor för avläsning av information om användarens dator, mobil eller annan enhet, utförs endast om du till oss har lämnat ditt uttryckliga samtycke därtill enligt artikel 6.1 a dataskyddsförordningen. Du kan när som helst återkalla ditt samtycke med framtida verkan genom att stänga av denna tjänst i det verktyg för godkännande av cookies (Cookie Consent Tool) som tillhandahålls på webbplatsen.
För att skydda besökarnas personuppgifter har vi slutit ett avtal om personuppgiftsbiträde med leverantören som förbjuder att uppgifterna obefogat lämnas vidare till tredje part.

11.10 TikTok Pixel

Den här webbplatsen använder en teknik för spårning av konvertering från följande leverantör: TikTok Technology Limited, 10 Earlsfort Terrace, Dublin, D02 T380, Irland
Om du har nått vår webbplats från en annons på leverantörens domän kan annonseringens resultat spåras med hjälp av webbkakor och/eller liknande tekniker (spårpixlar, ping eller HTTP-begäran).
Viss information om datorn, mobilen eller annan enhet du använder, vid behov inklusive din IP-adress och din webbläsare, avläses med hjälp av spårningstekniken för att registrera och utvärdera vissa av oss fördefinierade användaråtgärder (t.ex. på webbplatsen genomförda transaktioner, sökningar, öppnade produktsidor eller beteende som potentiell kund). Detta gör det möjligt att skapa statistik om användarbeteende på vår webbplats efter att användaren förts över dit från en annons, vilket vi kan använda för att optimera våra erbjudanden.
Personuppgiftsbehandlingarna som beskrivs ovan, särskilt lagring av webbkakor för avläsning av information om användarens dator, mobil eller annan enhet, utförs endast om du till oss har lämnat ditt uttryckliga samtycke därtill enligt artikel 6.1 a dataskyddsförordningen. Du kan när som helst återkalla ditt samtycke med framtida verkan genom att stänga av denna tjänst i det verktyg för godkännande av cookies (Cookie Consent Tool) som tillhandahålls på webbplatsen.
För att skydda besökarnas personuppgifter har vi slutit ett avtal om personuppgiftsbiträde med leverantören som förbjuder att uppgifterna obefogat lämnas vidare till tredje part.

12) Sajtfunktioner

12.1 Youtube

Denna webbplats använder plugin-program för att visa och spela upp videor från följande leverantör: Google Ireland Limited, Gordon House, 4 Barrow St, Dublin, D04 E5W5, Irland
Uppgifter kan dessutom överföras till: Google LLC., USA
När du besöker en sida på vår webbplats som innehåller en sådan plugin upprättar din webbläsare en direkt förbindelse till leverantörens servrar för att läsa in plugin-programmet. I samband med detta överförs vissa uppgifter, bland annat din IP-adress, till leverantören.
Om uppspelning av inbäddade videor startar via plugin-programmet använder leverantören dessutom cookies för att samla in information om användarbeteenden, skapa uppspelningsstatistik och förhindra missbruk.
Om du under ditt besök på sidan är inloggad på ett användarkonto hos leverantören kopplas dina uppgifter direkt till ditt konto när du klickar på en video. Om du inte vill att denna koppling till ditt konto ska genomföras måste du logga ut innan du klickar på knappen för uppspelning.
Personuppgiftsbehandlingen som beskrivs ovan, särskilt tillämpning av cookies för avläsning av information på den använda enheten sker endast om du har gett oss ditt uttryckliga samtycke till detta enligt artikel 6.1 a dataskyddsförordningen. Du kan när som helst återkalla ditt samtycke med framtida verkan genom att stänga av denna tjänst via det verktyg för samtycke till cookies (Cookie Consent Tool) som tillhandahålls på webbplatsen.
För dataöverföring till USA har leverantören undertecknat EU-US Data Privacy Framework, som säkerställer överensstämmelse med den europeiska nivån av dataskydd på grundval av ett beslut om adekvat skyddsnivå från Europeiska kommissionen.

12.2 Google webbfonter

För att kunna visa typsnitt på ett enhetligt sätt använder denna sida så kallade webbtypsnitt från följande leverantör: Google Ireland Limited, Gordon House, 4 Barrow St, Dublin, D04 E5W5, Irland
Uppgifterna kommer också att överföras till: Google LLC, USA
När du öppnar en sida läser webbläsaren in de webbtypsnitt som behövs från cacheminnet för att kunna visa texter och typsnitt på rätt sätt och skapar en direkt koppling till leverantörens servrar. I samband med detta överförs viss webbläsarinformation, bland annat din IP-adress, till leverantören.
Behandlingen av personuppgifter i samband med uppkopplingen mot leverantören av typsnitt utförs endast om du har lämnat ditt uttryckliga samtycke till detta enligt artikel 6.1 a dataskyddsförordningen. Du kan när som helst återkalla ditt samtycke med framtida verkan genom att stänga av denna tjänst via det verktyg för samtycke till cookies (Cookie Consent Tool) som tillhandahålls på webbplatsen. Om din webbläsare saknar stöd för webbtypsnitt används istället ett standardtypsnitt som finns på din dator.
För dataöverföring till USA har leverantören undertecknat EU-US Data Privacy Framework, som säkerställer överensstämmelse med den europeiska nivån av dataskydd på grundval av ett beslut om adekvat skyddsnivå från Europeiska kommissionen.

12.3 Google kundrecensioner (f.d. Google betrodd butik)

Vi samarbetar med Google inom ramen för programmet Google kundrecensioner Tjänsten tillhandahålls av Google Ireland Limited, Gordon House, 4 Barrow St, Dublin, D04 E5W5, Irland (nedan kallad Google). Med hjälp av programmet kan vi låta användare av vår webbplats lämna kundrecensioner. Detta innebär att du efter köp på vår webbplats får frågan om du vill delta i en e-postenkät från Google. Om du samtycker enligt artikel 6 punkt 1 a dataskyddsförordningen, överför vid din e-postadress till Google som då skickar ett e-post där du ombeds att ge ett omdöme om din köpupplevelse på vår webbplats. Ditt omdöme sammanfattas med andra omdömen om oss och visas vid loggan för Google kundrecensioner samt i handelscentrets översikt (Merchant Center-Dashboard). Dessutom används din recension för Google säljaromdömen. Inom ramen för användning av Google kundrecensioner kan personuppgifter överföras till Google LLC:s server i USA.
Du har rätt att när som helst återkalla ditt samtycke genom ett meddelande till den för behandlingen ansvarige eller till Google.
Mer information om Googles integritetsskydd i samband med programmet Google kundrecensioner finns på https://support.google.com/merchants/answer/7188525?hl=de.
För dataöverföring till USA har leverantören undertecknat EU-US Data Privacy Framework, som säkerställer överensstämmelse med den europeiska nivån av dataskydd på grundval av ett beslut om adekvat skyddsnivå från Europeiska kommissionen.

12.4 Google reCAPTCHA

På denna webbplats använder vi en captcha-tjänst från följande leverantör: Google Ireland Limited, Gordon House, 4 Barrow St, Dublin, D04 E5W5, Irland
Uppgifter kan dessutom överföras till: Google LLC, USA. För den optiska utformningen av captcha-fönstret använder leverantören ”Google Fonts”, dvs. typsnitt som Google tillhandahåller på internet. Ingen annan behandling sker av ytterligare uppgifter än de som nämns ovan som redan överförs via ReCaptcha-funktionen till Google.
Tjänsten kontrollerar om det är en fysisk person som gör en inmatning eller om det rör sig om ett missbruk i form av maskinell eller automatisk behandling. Tjänsten blockerar på så sätt även spam, DDoS-attacker och liknande automatiserade skadliga angrepp. För att säkerställa att en åtgärd utförs av en människa och inte av en automatiserad bot samlar leverantören in IP-adressen för den slutenhet som används, igenkänningsdata för den webbläsare och operativsystemstyp som används samt datum och varaktighet för besöket och överför dessa till leverantörens servrar för utvärdering.
Rättslig grund är vårt berättigade intresse av att fastställa personligt ansvar på internet och att förhindra missbruk och spam enligt artikel 6.1 f dataskyddsförordningen.
För att skydda besökarnas personuppgifter har vi ingått ett personuppgiftsbiträdeavtal med leverantören som förbjuder att uppgifterna lämnas vidare till tredje part.
För dataöverföring till USA har leverantören undertecknat EU-US Data Privacy Framework, som säkerställer överensstämmelse med den europeiska nivån av dataskydd på grundval av ett beslut om adekvat skyddsnivå från Europeiska kommissionen.

13) Övrigt

Verktyg för samtycke till webbkakor

Denna webbplats använder ett verktyg för samtycke till webbkakor (Cookie Consent Tool) för att på effektivt sätt inhämta användares samtycke till webbkakor som kräver samtycke och till tillämpningar som bygger på användning av webbkakor. Verktyget för samtycke till webbkakor (Cookie Consent Tool) visas för användare som öppnar sidan i form av en gränssnittspanel där användare kan bocka för vilka webbkakor och/eller på webbkakor baserade tillämpningar som användaren väljer att lämna sitt samtycke till. Detta verktyg för samtycke till webbkakor innebär att endast de av våra webbkakor/tjänster laddas som användaren har lämnat samtycke till genom att sätta bock i tillhörande ruta. (Gäller de webbkakor/tjänster som kräver samtycke.) Därmed säkerställs att sådana webbkakor endast placeras på användarens dator, mobil eller annan enhet om användaren har lämnat sitt samtycke därtill.
Samtyckesverktyget placerar själv webbkakor som är tekniskt nödvändiga för att spara användarens val. Härvid sker som regel ingen behandling av personuppgifter.
Om behandling av personuppgifter (t.ex. IP-adress) ändå förekommer i enskilt fall för att spara, tilldela eller protokollera användarens inställningar gällande webbkakor, är rättslig grund för denna behandling vårt berättigade intresse enligt artikel 6 punkt 1 f dataskyddsförordningen av en samtyckeshantering av webbkakor som är lagenlig, individuell och användarvänlig och därmed att vi kan utforma vår webbplats i överensstämmelse med lagenligt gällande bestämmelser.
Rättslig grund för denna behandling är vidare artikel 6 punkt 1 c dataskyddsförordningen. Som ansvarig för tillämpningen är vi enligt gällande lag förpliktade att endast använda webbkakor som användaren har lämnat sitt samtycke till. (Gäller inte tekniskt nödvändiga webbkakor.)
Vi har ingått ett avtal om orderhantering med leverantören, vilket garanterar skyddet av våra webbplatsbesökares uppgifter och förbjuder obehörigt utlämnande till tredje part.
Mer information om den ansvarige för vårt verktyg för samtycke till webbkakor (Cookie Consent Tool) och användarens valmöjligheteter i samband därmed, finns direkt på användargränssnittet på vår webbplats.

14) Rättigheter för berörda

14.1 Den gällande uppgiftsskyddslagstiftningen ger dig som berörd part omfattande rättigheter gentemot den ansvariga för behandling av dina personuppgifter (upplysnings- och interventionsrätt), vilket vi informerar om nedan:

  • Rätt till tillgång enligt art. 15 GDPR;

  • Rätt till rättelse enligt art. 16 GDPR;

  • Rätt till radering enligt art. 17 GDPR;

  • Rätt till begränsning av behandling enligt art. 18 GDPR;

  • Rätt till underrättelse enligt art. 19 GDPR;

  • Rätt till dataportabilitet enligt art. 20 GDPR;

  • Rätt till återkallande av samtycke enligt art. 7 avs. 3 GDPR;

  • Rätt till invändningar enligt art. 77 GDPR.

14.2 RÄTT ATT GÖRA INVÄNDNINGAR

NÄR VI INOM RAMEN FÖR EN INTRESSEAVVÄGNING BEHANDLAR DINA PERSONUPPGIFTER TILL FÖLJD AV VÅRT ÖVERVÄGANDE BERÄTTIGADE INTRESSE, HAR DU NÄR SOM HELST RÄTT ATT AV ORSAKER SOM HÄNFÖR SIG TILL DIN SPECIFIKA SITUATION, INVÄNDA MOT DENNA BEHANDLING AVSEENDE FRAMTIDA FÖRHÅLLANDEN.
OM DU UTÖVAR DIN RÄTT ATT GÖRA INVÄNDNINGAR, AVSLUTAR VI BEHANDLINGEN AV DE BERÖRDA UPPGIFTERNA. VI FÖRBEHÅLLER OSS DOCK RÄTTEN TILL FORTSATT BEHANDLING, OM VI KAN PÅVISA TVINGANDE SKYDDSVÄRDA SKÄL FÖR BEHANDLINGEN, SOM VÄGER UPP DINA INTRESSEN, GRUNDLÄGGANDE FRI- OCH RÄTTIGHETER, ELLER OM BEHANDLINGEN TJÄNAR TILL GENOMDRIVANDE, UTÖVANDE ELLER FÖRSVAR AV RÄTTSANSPRÅK.
OM DINA PERSONUPPGIFTER BEHANDLAS AV OSS I DIREKTANNONSERINGSYFTE, HAR DU RÄTT ATT NÄR SOM HELST INVÄNDA MOT BEHANDLINGEN AV DESSA PERSONUPPGIFTER FÖR SÅDANA ANNONSERINGSÄNDAMÅL. DU KAN GÖRA INVÄNDNINGEN ENLIGT BESKRIVNINGEN OVAN.
OM DU UTÖVAR DIN RÄTT ATT GÖRA INVÄNDNINGAR, UPPHÖR VI MED ATT BEHANDLA DE RESPEKTIVE UPPGIFTERNA FÖR DIREKTANNONSERING.

15) Varaktigheten för lagring av personuppgifter

Varaktigheten för lagring av personuppgifter bestäms utifrån respektive laglig lagringsperiod (t.ex. handels- och skatterättsliga lagringsperioder). Efter att perioden har löpt ut, kommer de olika uppgifterna att raderas rutinmässigt, såvida de inte längre behövs för avtalets uppfyllande eller ingående av avtal, och/eller det från vår sida inte föreligger ett berättigat intresse för vidare lagring.